Biểu Phí Là Gì – Biểu Phí Và Điều Kiện Thanh Toán

Nếu KH không phát hành thẻ ghi nợ: Giới hạn trong mức thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, trên IB/ MyVIB là 100 triệu đồng/ tháng. 4.2. Giới hạn trong mức thấu chi. Giới hạn trong mức VIB được chấp nhận, KH được chi vượt số 3.1 Giao dịch rút tiền mặt là bất kỳ loại thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, nào mà Chủ Thẻ nhận được tiền mặt trải qua, máy ATM hoặc những, phương thức khác tương xứng, với quy chế, của pháp Phí bảo dưỡng dịch vụ Internet/Mobile Banking;; Phí chuyển tiền;; Phí rút tiền tại ATM;; Phí quản trị, tài khoản cá thể,. Đây chính là, nhiều chủng loại phí mà những, Biểu phí dịch vụ dành riêng cho, người sử dụng, cá thể, và doanh nghiệp. Đăng tải ngày 14/10/2022. Chia sẻ bài viết

 

Phí thường niên:

Tính và thu vào tháng 12 hàng năm; trường hợp thời hạn, nhập cuộc, của thành viên (hoặc đơn Mức phí dịch vụ hằng tháng nếu số dư bảo dưỡng mỗi tháng, không đạt tới mức mức, đề nghị … Séc phát hành và thanh toán ở nước ngoài … Những, Điều Khoản và Điều Kiện

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH BƯU ĐIỆN … BIỂU PHÍ LIENVIET24H … 1, Chuyển tiền qua Kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và những, kênh Ưu đãi Trải nghiệm tiện ích Chỉ dẫn Thắc bận bịu, thường gặp Điều kiện … Miễn phí thường niên thẻ thanh toán và thẻ tín dụng, miễn những, phí tại quầy.. trọn đời Biểu phí rút tiền mặt của thẻ tín dụng khá cao, rơi vào 2% tới, 4% tổng số tiền … bạn thanh toán lại khá khá khá đầy đủ, số tiền đó (đã gồm, phí và lãi suất vay vay vay, phát sinh)

Actions Tỷ giá ngoại tệ & vàng   MUA BÁN USD 22,910 23,095 AUD 17,567 18,209 CAD 17,963 18,443 CHF 25,616 26,133 DKK 3,538 3,964 EUR 27,647 28,206 GBP 31,780 32,269 HKD 2,906 3,038 JPY 215.36 220.25 NOK 2,551 2,899 SEK 2,658 2,951 SGD 16,998 17,559 THB 739 794 CNY 3,490 3,675 KRW 19.15 22.76 NZD 16,348 16,825 SJC 55,800,000 57,200,000 Tỷ giá ngoại tệ & vàng   MUA BÁN USD 22,910 23,095 AUD 17,567 18,209 CAD 17,963 18,443 CHF 25,616 26,133 DKK 3,538 3,964 EUR 27,647 28,206 GBP 31,780 32,269 HKD 2,906 3,038 JPY 215.36 220.25 NOK 2,551 2,899 SEK 2,658 2,951 SGD 16,998 17,559 THB 739 794 CNY 3,490 3,675 KRW 19.15 22.76 NZD 16,348 16,825 SJC 55,800,000 57,200,000 Gói sản phẩm M-Premier Plus M1 M-Money M-Money ĐẶC TÍNH CHUNG Những, SP trong gói TKTT, Thẻ ghi nợ QT MC Platinum, Internet Banking, Mobile Banking TKTT, Thẻ Visa Debit Classic for Payroll, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking TKTT, Thẻ Visa Debit Classic, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking TKTT, Thẻ ghi nợ trong nước,, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking Số dư tối thiểu Không đề nghị 50.000 VND Phí bảo dưỡng gói Miễn phí Trên 10 triệu VND SDBQ/tháng: Miễn phíDưới 10 triệu VND SDBQ/tháng: 70.000 VND/tháng Trên 2 triệu VND SDBQ/tháng: Miễn phíDưới 2 triệu VND SDBQ/tháng: 30.000 VND/tháng 10.000 VND/tháng HẠN MỨC GIAO DỊCH Giới hạn trong mức GD tại quầy Rút tiền: Không số lượng con số số lượng giới hạn,; Chuyển khoản: Không số lượng con số số lượng giới hạn, Giới hạn trong mức GD tại ATM Rút tiền: 30 triệu VND/lần; 150 triệu VND/ngày, có tác dụng tăng thêm, 250 triệu VND/ngày Rút tiền: 15 triệu VND/lần; 50 triệu VND/ngày Rút tiền: 10 triệu VND/lần; 30 triệu VND/ngày Rút tiền: 5 triệu VND/lần; 20 triệu VND/ngày Giới hạn trong mức GD tại POS 300 triệu VND/ngày 50 triệu VND/ngày 0 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua Internet Banking Nội bộ: 1 tỷ VND/ngàyLiên ngân hàng: 1 tỷ VND/ngày qua kênh Citad, 500 triệu VND/ngày qua kênh 24/7 Nội bộ: 500 triệu VND/ngàyLiên ngân hàng: 300 triệu VND/ngày qua kênh Citad, 500 triệu VND/ngày qua kênh 24/7 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua Mobile Banking Nội bộ: 1 tỷ VND/ngàyLiên ngân hàng: 1 tỷ VND/ngày qua kênh Citad, 500 triệu VND/ngày qua kênh 24/7 Nội bộ: 500 triệu VND/ngàyLiên ngân hàng: 300 triệu VND/ngày qua kênh Citad, 500 triệu VND/ngày qua kênh 24/7 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua SMS Banking 3 triệu VND/GD; 30 triệu VND/ngày DỊCH VỤ THẺ Phí phát hành Miễn phí GD trên ATM của acggrp.vn Miễn phí Rút tiền: 1.000 VNDChuyển khoản, in sao kê, vấn tin tài khoản: Miễn phí GD trên ATM của ngân hàng khác tại VN Miễn phí Rút tiền: Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 3.000 VNDChuyển khoản, in sao kê, vấn tin tài khoản: Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 1.000 VND Rút tiền, chuyển khoản qua ngân hàng,, in sao kê, vấn tin tài khoản: 3.000 VND DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Phí dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking/tháng Miễn phí Truy vấn tài khoản, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, nạp tiền, kích hoạt thẻ qua những, kênh điện tử Miễn phí Chuyển khoản nội bộ qua những, kênh điện tử Miễn phí Chuyển khoản liên NH/ Chuyển khoản nhanh 24/7 qua những, kênh điện tử Miễn phí Chuyển khoản thường: 0.02%/số tiền thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch,Chuyển khoản nhanh 24/7: Miễn phí 30 GD thứ nhất,/tháng, từ GD thứ 31 thu 0.02% số tiền GD 0.02%/số tiền thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, DỊCH VỤ TÀI KHOẢN TẠI QUẦY Nộp tiền mặt vào tài khoản – Cùng tỉnh/TP Miễn phí Nộp tiền mặt vào tài khoản – Khác tỉnh/TP Số tiền GD dưới 1 tỷ VND: Miễn phíSố tiền GD từ 1 tỷ VND trở lên:+ Trước 15h: 0.01%/số tiền+ Từ 15h trở đi: 0.03%/số tiền Số tiền GD dưới 500 triệu VND: Miễn phíSố tiền GD từ 500 triệu VND trở lên:+ Trước 15h: 0.01%/số tiền+ Từ 15h trở đi: 0.03%/số tiền Số tiền GD dưới 20 triệu VND: Miễn phíSố tiền GD từ 20 triệu VND trở lên:+ Trước 15h: 0.02%/số tiền+ Từ 15h trở đi: 0.03%/số tiền Số tiền GD dưới 20 triệu VND: Miễn phíSố tiền GD từ 20 triệu VND trở lên:+ Trước 15h: 0.02%/số tiền+ Từ 15h trở đi: 0.03%/số tiền Rút tiền mặt từ tài khoản sau 02 ngày Cùng tỉnh/TP: Miễn phíKhác tỉnh/TP: 0,01%, TT 10.000 VND, TĐ 1.000.000 VND. Đang xem: Biểu phí là gì Cùng tỉnh/TP: Miễn phíKhác tỉnh/TP: 0,03%, TT 20.000 VND, TĐ 1.000.000 VND. Rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc – Cùng tỉnh/TP 0,03% nếu như với, số tiền vượt quá 500 triệu VND/ngày 0,03% nếu như với, số tiền vượt quá 100 triệu VND/ngày 0,03% nếu như với, số tiền vượt quá 20 triệu VND/ngày Rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc – Khác tỉnh/TP 0,01%/số tiền dưới 500 triệu VND/ngày0,04% nếu như với, số tiền vượt quá 500 triệu VND/ngày 0,01%/số tiền dưới 100 triệu VND/ngày0,04% nếu như với, số tiền vượt quá 100 triệu VND/ngày 0,03%/số tiền dưới 20 triệu VND/ngày0,06% nếu như với, số tiền vượt quá 20 triệu VND/ngày 0,03%/số tiền dưới 20 triệu VND/ngày0,06% nếu như với, số tiền vượt quá 20 triệu VND/ngày Chuyển khoản nội bộ Cùng tỉnh/TP: Miễn phí; Khác tỉnh/TP: 10.000 VND Chuyển khoản Liên ngân hàng sau 02 ngày 0,01%; TT 10.000 VND, TĐ 1.000.000 VND Cùng tỉnh/TP: 0,01%Khác tỉnh/TP: 0,03%TT 10.000 VND, TĐ 1.000.000 VND Cùng tỉnh/TP: 0,03%Khác tỉnh/TP: 0,05%TT 20.000 VND, TĐ 1.000.000 VND Chuyển tiền trong vòng 02 ngày làm việc – Cùng tỉnh/TP 0,01%/số tiền dưới 500 triệu VND/ngày0,04% nếu như với, số tiền vượt quá 500 triệu VND/ngày 0,03%/số tiền dưới 100 triệu VND/ngày0,04% nếu như với, số tiền vượt quá 100 triệu VND/ngày 0,06%/số tiền Chuyển tiền trong vòng 02 ngày làm việc – Khác tỉnh/TP 0,01%/số tiền dưới 500 triệu VND/ngày0,05% nếu như với, số tiền vượt quá 500 triệu VND/ngày 0,03%/số tiền dưới 100 triệu VND/ngày0,06% nếu như với, số tiền vượt quá 100 triệu VND/ngày 0,08%/số tiền – TKTT: Tài khoản thanh toán – MC: MasterCard – GD: Giao dịch Gói sản phẩm M-Business Gold M-Business Platinum M-Business Kim Phát ĐẶC TÍNH CHUNG Những, sản phẩm trong gói TKTT, Thẻ Visa Debit Classic for Payroll, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking TKTT, Thẻ Visa Debit Classic for PayrollInternet Banking, Mobile Banking, SMS Banking TKTT, Thẻ MasterCard FCB Platinum, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking Số dư tối thiểu Không đề nghị HẠN MỨC GIAO DỊCH Giới hạn trong mức GD tại quầy Rút tiền: Không số lượng con số số lượng giới hạn,; Chuyển khoản: Không số lượng con số số lượng giới hạn, Giới hạn trong mức rút tiền tại ATM 15 triệu VND/lần; 50 triệu VND/ngày 30 triệu VND/lần; 150 triệu VND/ngày, có tác dụng tăng thêm, 250 triệu VND/ngày Giới hạn trong mức GD tại POS 50 triệu VND/ngày có tác dụng tăng thêm, 150 triệu VND/ngày 300 triệu VND/ngày có tác dụng tăng thêm, 01 tỷ VND/ngày Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua Internet Banking Nội bộ: 5 tỷ VND/ngàyLiên ngân hàng: 2 tỷ VND/ngày qua kênh Citad, 1 tỷ VND/ngày qua kênh 247 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua Mobile Banking Nội bộ: 5 tỷ VND/ngàyLiên ngân hàng: 2 tỷ VND/ngày qua kênh Citad, 1 tỷ VND/ngày qua kênh 247 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua SMS Banking 3 triệu VND/GD; 30 triệu VND/ngày DỊCH VỤ KHÁC Gói dịch vụ Ngân hàng điện tử Gói IB-Mbusiness Loại thẻ đáp ứng nhu cầu, Thẻ Visa Debit Classic for Payroll Thẻ FCB Platinum (MC Platinum) Số dư trung bình, tài khoản/tháng 10 triệu VND 30 triệu VND Không đề nghị Phí mỗi tháng, nếu như không, đạt SDBQ 70.000 VND 100.000 VND Không đề nghị Rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày, ghi có (GD tại quầy) GD cùng tỉnh/TP: Miễn phí cho 100 triệu VND thứ nhất, GD cùng tỉnh/TP: Miễn phí cho 500 triệu VND thứ nhất, SDBQ tháng trước SDBQ tháng trước >500 triệu: Miễn 10 tỷ thứ nhất,/ngày. Trên 10 tỷ: 0.03% số tiền (TT: 10.000 – TĐ: 1.000.000) Chuyển khoản liên ngân hàng qua những, kênh điện tử Miễn phí Giao dịch tại ATM Miễn phí Lãi suất vay vay vay, TKTT Dưới 100 triệu VND: 0%Từ 100 – 500 triệu VND: 0.1%Trên 500 triệu VND: 0.5% Dưới 100 triệu VND: 0%Từ 100 – 500 triệu VND: 0.2%Trên 500 triệu VND: 0.7% Ưu đãi lãi suất vay vay vay, tiền gửi tiết kiệm Cộng 0.2%/ năm lãi suất vay vay vay, nếu như với, mọi khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, – TKTT: Tài khoản thanh toán – MC: MasterCard – GD: Giao dịch Loại thẻ Thẻ ghi nợ trong nước, Thẻ ghi nợ quốc tế Tên thẻ M-Money M-Money CASH FCB Platinum Visa Debit Classic for Payroll Visa Debit Classic 1. Phí phát hành thẻ Miễn phí 2. Phí thường niên, Phí cấp lại Thẻ, PIN 2.1. Phí thường niên Miễn phí Thẻ gắn trên TK M-Premier Plus & Kim Phát: Miễn phíThẻ gắn trên TK khác: 200.000 VND Miễn phí 2.2. Phí phát hành lại thẻ (với trường hợp thẻ hỏng, thẻ mất) 50.000 VND/lần 100.000 VND/lần 50.000 VND/lần 2.3. Phí phát hành lại PIN 20.000 VND/lần 3. Giao dịch tài chính trên máy ATM 3.1.Tại ATM của acggrp.vn Rút tiền:1.000 VND/lầnChuyển khoản nội bộ: Miễn phí Miễn phí 3.2. Tại ATM của không ít, NH khác (rút tiền) 3.000 VND/GD Miễn phí Thẻ gắn trên TK M-Premier Plus & Kim Phát: Miễn phíThẻ gắn trên TK khác: Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 3.000 VND/GD Miễn phí Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 3.000 VND/GD 3.3.Tại ATM nước ngoài/ ATM đặt ngoài chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Không trợ giúp, GD 4%/số tiền GD (Tối thiểu: 100.000 VND) 4. Giao dịch phi tài chính trên máy ATM (truy vấn số dư, in sao kê, đổi PIN…) 4.1. Tại ATM của acggrp.vn Miễn phí 4.2. Tại ATM của không ít, NH khác 3.000 VND/GD Thẻ gắn trên TK M-Premier Plus & Kim Phát: Miễn phíThẻ gắn trên TK khác: Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 1.000 VND/GD Miễn phí Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 1.000 VND/GD 4.3. Tại ATM nước ngoài/ ATM đặt ngoài chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Không trợ giúp, GD 10.000 VND/GD 5. Phí giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý GD bằng ngoại tệ Không trợ giúp, GD 3%/số tiền GD 6. Phí GD chuyển khoản qua ngân hàng, liên NH 247 trên ATM acggrp.vn 10.000 VND/GD 7. Phí tra soát/ khiếu nại 100.000 VND/lần (chỉ thu nếu Chủ thẻ khiếu nại không đúng) 200.000 VND/lần (chỉ thu nếu Chủ thẻ khiếu nại không đúng) 8. In hóa đơn trên ATM acggrp.vn 500 VND/hóa đơn Hạng mục Mức phí 1. Nộp tiền mặt chuyển tiền đi ngoài acggrp.vn   1.1 Cùng Tỉnh/Thành phố 0.05%/số tiền (TT: 20.000 VND, TĐ: 1.000.000 VND) 1.2 Khác Tỉnh/Thành phố 0.08%/số tiền (TT: 20.000 VND, TĐ: 1.000.000 VND) 2. Nộp tiền mặt/ chuyển khoản qua ngân hàng, đi trong acggrp.vn cho người nhận bằng CMT/Hộ chiếu 0.03%/số tiền (TT: 20.000 VND, TĐ: 1.000.000 VND) 3. Chỉnh sửa/Tra soát/Phí khác đối sánh tương quan đối sánh tương quan, tới chuyển tiền 20.000 đ/lệnh Hạng mục Mức phí I. Quản lý TK ngoại tệ 1. Số dư tối thiểu 10 USD/10 EUR 2. Phí đóng TK 02 USD/02 EUR II. Giao dịch TK ngoại tệ 1. Nộp tiền mặt vào TK – Nộp bằng USD Mệnh giá từ 50 USD trở lên: 0.2%/số tiền (TT: 02 USD). Mệnh giá dưới 50 USD: 0.4%/số tiền (TT: 03 USD) – Nộp bằng EUR 0.6%/số tiền (TT: 03 EUR) – Nộp bằng ngoại tệ khác 0.7%/số tiền (TT: 03 USD) 2. Rút tiền mặt từ TK 2.1 Nếu như với, TK tiết kiệm USD (đã gồm, cả TK có kỳ hạn và TK không kỳ hạn) – Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày, gửi 0.15%/số tiền (TT: 01 USD) – Sau 2 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày, gửi Miễn phí 2.2 Nếu như với, TK thanh toán – Loại tiền USD 0.2%/số tiền (TT: 02 USD) – Ngoại tệ khác 0.6%/số tiền (TT: 02 USD) – Lấy VND Miễn phí 3. Nhận ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng, vào TK mở tại acggrp.vn 3.1 Chuyển khoản tới từ, trong nước Miễn phí 3.2 Chuyển khoản tới từ, nước ngoài – Nhận chuyển khoản qua ngân hàng, 0.05%/số tiền GD (TT: 02 USD TĐ: 100 USD) – Nhận tiền mặt + Loại tiền USD 0.2%/số tiền GD (TT: 02 USD) + Ngoại tệ khác 0.7%/số tiền GD (TT: 02 USD) 4.

Chuyển khoản ngoại tệ đi từ TK acggrp.vn 4.1. Chuyển khoản trong hệ thống acggrp.vn Miễn phí 4.2. Chuyển khoản ngoài hệ thống acggrp.vn, trong nước – Cùng Tỉnh/Thành phố 05 USD/món – Khác Tỉnh/Thành phố 0.05%/số tiền GD(TT: 05 USD; TĐ: 60 USD) (*) Đối với những, loại ngoại tệ khác, cần sử dụng, theo chủ trương, của theo từng thời kỳ. III.

Chuyển tiền nước ngoài 1. Chuyển khoản ra nước ngoài Nếu như với, phí của NH thụ hưởng và NH trung gian, KH có tác dụng lựa chọn Cộng gộp phí vào Tổng số tiền chuyển nếu KH không có nhu yếu, nhờ acggrp.vn nộp hộ 1.1. Phí của NH chuyển tiền (acggrp.vn) 0.25%/số tiền (TT: 05 USD) + Điện phí + Phí nộp ngoại tệ mặt (nếu có) 1.2. Phí của NH thụ hưởng (acggrp.vn có tác dụng thu thêm phí người chuyển trong một số trong những trong các trong những, trường hợp NH thụ hưởng thu phí cao hơn nữa, quy chế,) – USD/EUR/CAD/SGD 25 USD/EUR/CAD/SGD – GBP 20 GBP – AUD 30 AUD – JPY 5,000 JPY – Ngoại tệ khác 25 USD 1.3.

Phí NH trung gian + NH thụ hưởng (Full nodeduct/ our guarantee) chỉ cần sử dụng, với USD (TK USD nhận không ở Mỹ) và EUR 35 USD/ 35 EUR 2. Điện phí 5 USD/ GD 3. Điều chỉnh/ Hủy/ Tra soát lệnh chuyển tiền/ Thoái hối 10 USD/ GD + Phí NH nước ngoài thu (nếu có) 4. Chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union Thu theo biểu phí do Western Union qui định từng thời kỳ + Phí nộp ngoại tệ mặt (nếu có) 5. Phí nộp ngoại tệ mặt để chuyển tiền ra nước ngoài 5.1. Ngoại tệ USD 0.4%/ số tiền (TT: 5 USD) 5.2. Ngoại tệ EUR, AUD 0.5%/ số tiền (TT: 5 USD) 5.3. Ngoại tệ khác (gồm GBP, CAD, JPY, THB, HKD, SGD) 0.6%/ số tiền (TT: 5 USD) 6. Chuyển tiền tới từ, nước ngoài 6.1. Phí dịch vụ nhận tiền bằng CMT 0.06%/số tiền (TT: 02 USD, TĐ:100 USD) + phí rút ngoại tệ mặt 6.2. Phí chuyển tiếp món tiền về từ nước ngoài (cho NH hưởng ở Việt Nam) 5 USD 7.

Phí cấp chứng từ, xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài KH có TK tại acggrp.vn: 100.000 VND/lần. KH không còn, TK tại acggrp.vn: 200.000 VND/lần Hạng mục Mức phí 1. Cung cấp sao kê TK theo đề nghị của KH 1.1 In sổ phụ hằng ngày,/sao kê mỗi tháng, 5.000 VND/sao kê 1.2 In sao kê đột xuất theo đề nghị của KH 20.000 VND/sao kê (Không đã gồm, in sao kê đáp ứng nhu cầu nghĩa vụ và trách nhiệm, tín dụng) 2. Phí sao lục chứng từ 20.000 VND/chứng từ 3. Dịch vụ xác nhận số dư TK, sách vở và sách vở và sách vở và giấy tờ, có mức giá, 50.000 VND/bản thứ nhất,; 10.000 VND/từ bản thứ hai trở đi 4. Chuyển nhượng/Chuyển nhượng chuyển nhượng ủy quyền lĩnh thay/Thừa kế sách vở và sách vở và sách vở và giấy tờ, có mức giá, Theo thỏa thuận, TT: 50.000 VND/lần 5. Phong tỏa TK theo đề nghị của KH 50.000 VND/lần 6. Đóng TK 50.000 VND/lần 7. Phí thường niên TK (cần sử dụng, cho những, mã TK thanh toán không đóng gói bộ combo,) 50.000 VND/năm 8. Phí quản trị, TK (chỉ thu nếu TK không còn, GD tài chính dữ thế dữ thế dữ thế chủ động, trong vòng 06 tháng và số dư trung bình, trong tháng dưới 3 triệu VND 10.000 VND/tháng Hạng mục Mức phí 1. Thay đổi thông tin dịch vụ (Chỉnh sửa tên, đăng nhập/số Smartphone,/Những, thông tin cá thể, khác)(Không đã gồm,: Phí đóng/mở lại dịch vụ, Reset/cấp lại Mật khẩu, Kích hoạt lại dịch vụ, Thay đổi gói dịch vụ) 20.000 VND/lần 2.

Tra soát GD (chỉ thu nếu KH đề nghị tra soát sai) 100.000 VND/lần 3. Phí thiết bị xác thực Token key 750.000 VND 4. Phí bảo dưỡng dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking với KH mở TK lẻ, không mở theo bộ combo, 10.000 VND/tháng 5. Phí bảo dưỡng dịch vụ SMS Banking với KH mở TK lẻ, không mở theo bộ combo, 15.000 VND/tháng Hạng mục Mức phí 1.

Phí thiết lập (cấp)/chuyển đổi số lượng giới hạn trong mức TK thấu chi – Thấu chi tài giỏi, sản đảm bảo an toàn,  0.1%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 100.000 VND; TĐ: 500.000 VND) – Thấu chi không tài sản đảm bảo an toàn, 0.1%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 50.000 VND; TĐ: 100.000 VND) 2. Phí đóng TK (đóng số lượng giới hạn trong mức) thấu chi trước hạn – Thấu chi tài giỏi, sản đảm bảo an toàn, 200.000 VND -Thấu chi không tài sản đảm bảo an toàn, 100.000 VND 3. Phí quản trị, TK thấu chi – Thấu chi tài giỏi, sản đảm bảo an toàn,  0.05%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 50.000 VND, TĐ: 200.000 VND) – Thấu chi không tài sản đảm bảo an toàn,. Xem thêm: Kiểm Toán Tiếng Anh Là Gì, English For Accountants 0.05%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 20.000 VND, TĐ: 50.000 VND) 4. Phí tái cấp/ gia hạn số lượng giới hạn trong mức TK thấu chi – Thấu chi tài giỏi, sản đảm bảo an toàn,  0.1%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 100.000 VND, TĐ: 500.000 VND) – Thấu chi không tài sản đảm bảo an toàn,  0.1%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 50.000 VND, TĐ: 100.000 VND) (*) Miễn nhiều chủng loại, phí đối sánh tương quan đối sánh tương quan, tới, thấu chi bảo đảm an toàn, bằng Thẻ tiết kiệm/Giấy tờ có mức giá, Hạng mục Mức phí 1. Tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày, mở sổ (không đã gồm, trường hợp tất toán để gửi thêm tiền) 0,03% nếu như với, số tiền vượt quá 20 triệu VND/ngày. TT: 10.000 VND; TĐ: 1.000.000 VND  H. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ 1.

Phí kiểm đếm (thu khi kiểm đếm hộ KH) 0.03%/số tiền (TT: 10.000 VND; TĐ: 1.000.000 VND) 2. Dịch vụ đổi tiền ngoại tệ tờ mệnh giá nhỏ dại lấy mệnh giá to,  2%/số tiền (TT: 02 USD) 3. Kiểm định ngoại tệ theo đề nghị của KH 0.2 USD/tờ I. DỊCH VỤ SÉC 1. Cung ứng séc trắng 15.000 VND/quyển 2. Đổi séc du lịch – Lấy tiền mặt VND 1.5%/số tiền (TT: 02 USD) – Lầy tiền mặt ngoại tệ 2%/số tiền (TT: 02 USD) (*) Nhiều chủng loại, phí khác chưa quy chế, trong biểu phí tiến hành, theo thỏa thuận giữa KH và Giám đốc Trung Tâm KH cá thể,/Trung Tâm Kinh doanh 2. acggrp.vn được xem, và thêm vào đó, Thuế Giá trị ngày càng tăng, khi thu phí dịch vụ theo quy chế, của luật pháp, về thuế. Biểu phí này Không Đã bao gồm, Thuế Giá trị ngày càng tăng, – VAT (10%) 3. Đối với những, loại tài khoản khác không được quy chế, trong biểu phí, cần sử dụng, mức phí tương tự như như, tài khoản M-Money 4.

Phí dịch vụ được xem, bằng vnđ hoặc ngoại tệ tùy thuộc vào nghĩa vụ và trách nhiệm, phát sinh. Trường hợp phí dịch vụ tính bằng ngoại tệ, người sử dụng, có tác dụng thanh toán bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá bán ngoại tệ mặt được niêm yết tại Nơi đặt, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, và tại thời điểm tiến hành, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch,. Đồng dola, (USD) được quy chế, trong biểu phí là ngoại tệ cơ sở để tính toán mức phí khi phát sinh những, ngoại tệ khác. 5. acggrp.vn được phép chuyển đổi biểu phí tùy thuộc trong từng thời kỳ và thông báo trên website, tại điểm thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch,. 6. acggrp.vn được phép truy đòi những, khoản phí mà Khách hàng nợ Ngân hàng 7. acggrp.vn không được thu phí dịch vụ thanh toán đối với những, khoản thanh toán trực tiếp giữa người sử dụng, với acggrp.vn (trả nợ, trả lãi, trả phí dịch vụ, trả tiền mua sách vở và sách vở và sách vở và giấy tờ, in hoặc phương tiện đi lại đi lại đi lại, thanh toán)(*) và không được vượt quá khung mức phí dịch vụ theo quy chế, của NHNN từng thời kỳ (**) 8. Đối với những, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, thanh toán trong nước, acggrp.vn không được tự ý thu phí dịch vụ thanh toán từ người sử dụng, là người thụ hưởng 9.

Đối với những, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, thanh toán trong nước, acggrp.vn không được tự ý khấu trừ số tiền chuyển của KH để thu phí dịch vụ thanh toán phát sinh giữa những, tổ chức thỏa mãn nhu cầu, dịch vụ thanh toán. Những, từ viết tắt: SDBQ: Số dư trung bình, TT: Tối thiểu, TĐ: Tối đa GD: Giao dịch TK: tài khoản Liên hệ ngay sẽ được, trợ giúp, thông tin cụ thể, 1800599999 (không tính phí)/(84.24) 39445566 (*) Hiện nay là Điều 12, Quyết định số 48/2007/QĐ-NHNN  (**) Hiện nay là Điều 4, Thông tư 35/2012/TT-NHNN Gói sản phẩm M-Premier Plus M1 M-Money M-Money ĐẶC TÍNH CHUNG Những, SP trong gói TKTT, Thẻ ghi nợ QT MC Platinum, Internet Banking, Mobile Banking TKTT, Thẻ Visa Debit Classic for Payroll, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking TKTT, Thẻ Visa Debit Classic, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking TKTT, Thẻ ghi nợ trong nước,, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking Số dư tối thiểu Không đề nghị 50.000 VND Phí bảo dưỡng gói Miễn phí Trên 10 triệu VND SDBQ/tháng: Miễn phíDưới 10 triệu VND SDBQ/tháng: 70.000 VND/tháng Trên 2 triệu VND SDBQ/tháng: Miễn phíDưới 2 triệu VND SDBQ/tháng: 30.000 VND/tháng 10.000 VND/tháng HẠN MỨC GIAO DỊCH Giới hạn trong mức GD tại quầy Rút tiền: Không số lượng con số số lượng giới hạn,; Chuyển khoản: Không số lượng con số số lượng giới hạn, Giới hạn trong mức GD tại ATM Rút tiền: 30 triệu VND/lần; 150 triệu VND/ngày, có tác dụng tăng thêm, 250 triệu VND/ngày Rút tiền: 15 triệu VND/lần; 50 triệu VND/ngày Rút tiền: 10 triệu VND/lần; 30 triệu VND/ngày Rút tiền: 5 triệu VND/lần; 20 triệu VND/ngày Giới hạn trong mức GD tại POS 300 triệu VND/ngày 50 triệu VND/ngày 0 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua Internet Banking Nội bộ: 1 tỷ VND/ngàyLiên ngân hàng: 1 tỷ VND/ngày qua kênh Citad, 500 triệu VND/ngày qua kênh 24/7 Nội bộ: 500 triệu VND/ngàyLiên ngân hàng: 300 triệu VND/ngày qua kênh Citad, 500 triệu VND/ngày qua kênh 24/7 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua Mobile Banking Nội bộ: 1 tỷ VND/ngàyLiên ngân hàng: 1 tỷ VND/ngày qua kênh Citad, 500 triệu VND/ngày qua kênh 24/7 Nội bộ: 500 triệu VND/ngàyLiên ngân hàng: 300 triệu VND/ngày qua kênh Citad, 500 triệu VND/ngày qua kênh 24/7 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua SMS Banking 3 triệu VND/GD; 30 triệu VND/ngày DỊCH VỤ THẺ Phí phát hành Miễn phí GD trên ATM của acggrp.vn Miễn phí Rút tiền: 1.000 VNDChuyển khoản, in sao kê, vấn tin tài khoản: Miễn phí GD trên ATM của ngân hàng khác tại VN Miễn phí Rút tiền: Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 3.000 VNDChuyển khoản, in sao kê, vấn tin tài khoản: Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 1.000 VND Rút tiền, chuyển khoản qua ngân hàng,, in sao kê, vấn tin tài khoản: 3.000 VND DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Phí dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking/tháng Miễn phí Truy vấn tài khoản, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, nạp tiền, kích hoạt thẻ qua những, kênh điện tử Miễn phí Chuyển khoản nội bộ qua những, kênh điện tử Miễn phí Chuyển khoản liên NH/ Chuyển khoản nhanh 24/7 qua những, kênh điện tử Miễn phí Chuyển khoản thường: 0.02%/số tiền thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch,Chuyển khoản nhanh 24/7: Miễn phí 30 GD thứ nhất,/tháng, từ GD thứ 31 thu 0.02% số tiền GD 0.02%/số tiền thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, DỊCH VỤ TÀI KHOẢN TẠI QUẦY Nộp tiền mặt vào tài khoản – Cùng tỉnh/TP Miễn phí Nộp tiền mặt vào tài khoản – Khác tỉnh/TP Số tiền GD dưới 1 tỷ VND: Miễn phíSố tiền GD từ 1 tỷ VND trở lên:+ Trước 15h: 0.01%/số tiền+ Từ 15h trở đi: 0.03%/số tiền Số tiền GD dưới 500 triệu VND: Miễn phíSố tiền GD từ 500 triệu VND trở lên:+ Trước 15h: 0.01%/số tiền+ Từ 15h trở đi: 0.03%/số tiền Số tiền GD dưới 20 triệu VND: Miễn phíSố tiền GD từ 20 triệu VND trở lên:+ Trước 15h: 0.02%/số tiền+ Từ 15h trở đi: 0.03%/số tiền Số tiền GD dưới 20 triệu VND: Miễn phíSố tiền GD từ 20 triệu VND trở lên:+ Trước 15h: 0.02%/số tiền+ Từ 15h trở đi: 0.03%/số tiền Rút tiền mặt từ tài khoản sau 02 ngày Cùng tỉnh/TP: Miễn phíKhác tỉnh/TP: 0,01%, TT 10.000 VND, TĐ 1.000.000 VND. Cùng tỉnh/TP: Miễn phíKhác tỉnh/TP: 0,03%, TT 20.000 VND, TĐ 1.000.000 VND. Rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc – Cùng tỉnh/TP 0,03% nếu như với, số tiền vượt quá 500 triệu VND/ngày 0,03% nếu như với, số tiền vượt quá 100 triệu VND/ngày 0,03% nếu như với, số tiền vượt quá 20 triệu VND/ngày Rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc – Khác tỉnh/TP 0,01%/số tiền dưới 500 triệu VND/ngày0,04% nếu như với, số tiền vượt quá 500 triệu VND/ngày 0,01%/số tiền dưới 100 triệu VND/ngày0,04% nếu như với, số tiền vượt quá 100 triệu VND/ngày 0,03%/số tiền dưới 20 triệu VND/ngày0,06% nếu như với, số tiền vượt quá 20 triệu VND/ngày 0,03%/số tiền dưới 20 triệu VND/ngày0,06% nếu như với, số tiền vượt quá 20 triệu VND/ngày Chuyển khoản nội bộ Cùng tỉnh/TP: Miễn phí; Khác tỉnh/TP: 10.000 VND Chuyển khoản Liên ngân hàng sau 02 ngày 0,01%; TT 10.000 VND, TĐ 1.000.000 VND Cùng tỉnh/TP: 0,01%Khác tỉnh/TP: 0,03%TT 10.000 VND, TĐ 1.000.000 VND Cùng tỉnh/TP: 0,03%Khác tỉnh/TP: 0,05%TT 20.000 VND, TĐ 1.000.000 VND Chuyển tiền trong vòng 02 ngày làm việc – Cùng tỉnh/TP 0,01%/số tiền dưới 500 triệu VND/ngày0,04% nếu như với, số tiền vượt quá 500 triệu VND/ngày 0,03%/số tiền dưới 100 triệu VND/ngày0,04% nếu như với, số tiền vượt quá 100 triệu VND/ngày 0,06%/số tiền Chuyển tiền trong vòng 02 ngày làm việc – Khác tỉnh/TP 0,01%/số tiền dưới 500 triệu VND/ngày0,05% nếu như với, số tiền vượt quá 500 triệu VND/ngày 0,03%/số tiền dưới 100 triệu VND/ngày0,06% nếu như với, số tiền vượt quá 100 triệu VND/ngày 0,08%/số tiền – TKTT: Tài khoản thanh toán – MC: MasterCard – GD:

Giao dịch Gói sản phẩm M-Business Gold M-Business Platinum M-Business Kim Phát ĐẶC TÍNH CHUNG Những, sản phẩm trong gói TKTT, Thẻ Visa Debit Classic for Payroll, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking TKTT, Thẻ Visa Debit Classic for PayrollInternet Banking, Mobile Banking, SMS Banking TKTT, Thẻ MasterCard FCB Platinum, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking Số dư tối thiểu Không đề nghị HẠN MỨC GIAO DỊCH Giới hạn trong mức GD tại quầy Rút tiền: Không số lượng con số số lượng giới hạn,; Chuyển khoản: Không số lượng con số số lượng giới hạn, Giới hạn trong mức rút tiền tại ATM 15 triệu VND/lần; 50 triệu VND/ngày 30 triệu VND/lần; 150 triệu VND/ngày, có tác dụng tăng thêm, 250 triệu VND/ngày Giới hạn trong mức GD tại POS 50 triệu VND/ngày có tác dụng tăng thêm, 150 triệu VND/ngày 300 triệu VND/ngày có tác dụng tăng thêm, 01 tỷ VND/ngày Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua Internet Banking Nội bộ: 5 tỷ VND/ngàyLiên ngân hàng: 2 tỷ VND/ngày qua kênh Citad, 1 tỷ VND/ngày qua kênh 247 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua Mobile Banking Nội bộ: 5 tỷ VND/ngàyLiên ngân hàng: 2 tỷ VND/ngày qua kênh Citad, 1 tỷ VND/ngày qua kênh 247 Giới hạn trong mức chuyển khoản qua ngân hàng, qua SMS Banking 3 triệu VND/GD; 30 triệu VND/ngày DỊCH VỤ KHÁC Gói dịch vụ Ngân hàng điện tử Gói IB-Mbusiness Loại thẻ đáp ứng nhu cầu, Thẻ Visa Debit Classic for Payroll Thẻ FCB Platinum (MC Platinum) Số dư trung bình, tài khoản/tháng 10 triệu VND 30 triệu VND Không đề nghị Phí mỗi tháng, nếu như không, đạt SDBQ 70.000 VND 100.000 VND Không đề nghị Rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày, ghi có (GD tại quầy) GD cùng tỉnh/TP: Miễn phí cho 100 triệu VND thứ nhất, GD cùng tỉnh/TP: Miễn phí cho 500 triệu VND thứ nhất, SDBQ tháng trước SDBQ tháng trước từ 100 triệu tới, SDBQ tháng trước >500 triệu:

Miễn 10 tỷ thứ nhất,/ngày. Trên 10 tỷ: 0.03% số tiền (TT: 10.000 – TĐ: 1.000.000) Chuyển khoản liên ngân hàng qua những, kênh điện tử Miễn phí Giao dịch tại ATM Miễn phí Lãi suất vay vay vay, TKTT Dưới 100 triệu VND: 0%Từ 100 – 500 triệu VND: 0.1%Trên 500 triệu VND: 0.5% Dưới 100 triệu VND: 0%Từ 100 – 500 triệu VND: 0.2%Trên 500 triệu VND: 0.7% Ưu đãi lãi suất vay vay vay, tiền gửi tiết kiệm Cộng 0.2%/ năm lãi suất vay vay vay, nếu như với, mọi khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, – TKTT: Tài khoản thanh toán – MC: MasterCard – GD: Giao dịch Loại thẻ Thẻ ghi nợ trong nước, Thẻ ghi nợ quốc tế Tên thẻ M-Money M-Money CASH FCB Platinum Visa Debit Classic for Payroll Visa Debit Classic 1. Phí phát hành thẻ Miễn phí 2. Phí thường niên, Phí cấp lại Thẻ, PIN 2.1. Phí thường niên Miễn phí Thẻ gắn trên TK M-Premier Plus & Kim Phát: Miễn phíThẻ gắn trên TK khác: 200.000 VND Miễn phí 2.2. Phí phát hành lại thẻ (với trường hợp thẻ hỏng, thẻ mất) 50.000 VND/lần 100.000 VND/lần 50.000 VND/lần 2.3. Phí phát hành lại PIN 20.000 VND/lần 3. Giao dịch tài chính trên máy ATM 3.1.Tại ATM của acggrp.vn Rút tiền:1.000 VND/lầnChuyển khoản nội bộ: Miễn phí Miễn phí 3.2. Tại ATM của không ít, NH khác (rút tiền) 3.000 VND/GD Miễn phí Thẻ gắn trên TK M-Premier Plus & Kim Phát:

Miễn phíThẻ gắn trên TK khác: Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 3.000 VND/GD Miễn phí Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 3.000 VND/GD 3.3.Tại ATM nước ngoài/ ATM đặt ngoài chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Không trợ giúp, GD 4%/số tiền GD (Tối thiểu: 100.000 VND) 4. Giao dịch phi tài chính trên máy ATM (truy vấn số dư, in sao kê, đổi PIN…) 4.1. Tại ATM của acggrp.vn Miễn phí 4.2. Tại ATM của không ít, NH khác 3.000 VND/GD Thẻ gắn trên TK M-Premier Plus & Kim Phát: Miễn phíThẻ gắn trên TK khác: Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 1.000 VND/GD Miễn phí Miễn phí 2 GD thứ nhất, trong tháng. Từ GD thứ 3: 1.000 VND/GD 4.3. Tại ATM nước ngoài/ ATM đặt ngoài chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Không trợ giúp, GD 10.000 VND/GD 5. Phí giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý GD bằng ngoại tệ Không trợ giúp, GD 3%/số tiền GD 6. Phí GD chuyển khoản qua ngân hàng, liên NH 247 trên ATM acggrp.vn 10.000 VND/GD 7. Phí tra soát/ khiếu nại 100.000 VND/lần (chỉ thu nếu Chủ thẻ khiếu nại không đúng) 200.000 VND/lần (chỉ thu nếu Chủ thẻ khiếu nại không đúng) 8. In hóa đơn trên ATM acggrp.vn 500 VND/hóa đơn Hạng mục Mức phí 1. Nộp tiền mặt chuyển tiền đi ngoài acggrp.vn   1.1 Cùng Tỉnh/Thành phố 0.05%/số tiền (TT: 20.000 VND, TĐ: 1.000.000 VND) 1.2 Khác Tỉnh/Thành phố 0.08%/số tiền (TT: 20.000 VND, TĐ: 1.000.000 VND) 2.

Nộp tiền mặt/ chuyển khoản qua ngân hàng, đi trong cho người nhận bằng CMT/Hộ chiếu 0.03%/số tiền (TT: 20.000 VND, TĐ: 1.000.000 VND) 3. Chỉnh sửa/Tra soát/Phí khác đối sánh tương quan đối sánh tương quan, tới chuyển tiền 20.000 đ/lệnh Hạng mục Mức phí I. Quản lý TK ngoại tệ 1. Số dư tối thiểu 10 USD/10 EUR 2. Phí đóng TK 02 USD/02 EUR II. Giao dịch TK ngoại tệ 1. Nộp tiền mặt vào TK – Nộp bằng USD Mệnh giá từ 50 USD trở lên: 0.2%/số tiền (TT: 02 USD). Mệnh giá dưới 50 USD: 0.4%/số tiền (TT: 03 USD) – Nộp bằng EUR 0.6%/số tiền (TT: 03 EUR) – Nộp bằng ngoại tệ khác 0.7%/số tiền (TT: 03 USD) 2. Rút tiền mặt từ TK 2.1 Nếu như với, TK tiết kiệm USD (đã gồm, cả TK có kỳ hạn và TK không kỳ hạn) – Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày, gửi 0.15%/số tiền (TT: 01 USD) – Sau 2 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày, gửi Miễn phí 2.2 Nếu như với, TK thanh toán – Loại tiền USD 0.2%/số tiền (TT: 02 USD) – Ngoại tệ khác 0.6%/số tiền (TT: 02 USD) – Lấy VND Miễn phí 3. Nhận ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng, vào TK mở tại acggrp.vn 3.1 Chuyển khoản tới từ, trong nước Miễn phí 3.2 Chuyển khoản tới từ, nước ngoài – Nhận chuyển khoản qua ngân hàng, 0.05%/số tiền GD (TT: 02 USD TĐ: 100 USD) – Nhận tiền mặt + Loại tiền USD 0.2%/số tiền GD (TT: 02 USD) + Ngoại tệ khác 0.7%/số tiền GD (TT: 02 USD) 4.

Chuyển khoản ngoại tệ đi từ TK acggrp.vn 4.1. Chuyển khoản trong hệ thống acggrp.vn Miễn phí 4.2. Chuyển khoản ngoài hệ thống acggrp.vn, trong nước – Cùng Tỉnh/Thành phố 05 USD/món – Khác Tỉnh/Thành phố 0.05%/số tiền GD(TT: 05 USD; TĐ: 60 USD) (*) Đối với những, loại ngoại tệ khác, cần sử dụng, theo chủ trương, của acggrp.vn theo từng thời kỳ. Xem thêm: Đèn Downlight Là Gì – Đèn Downlight Là Đèn Gì III. Chuyển tiền nước ngoài 1. Chuyển khoản ra nước ngoài Nếu như với, phí của NH thụ hưởng và NH trung gian, KH có tác dụng lựa chọn Cộng gộp phí vào Tổng số tiền chuyển nếu KH không có nhu yếu, nhờ acggrp.vn nộp hộ 1.1. Phí của NH chuyển tiền (acggrp.vn) 0.25%/số tiền (TT: 05 USD) + Điện phí + Phí nộp ngoại tệ mặt (nếu có) 1.2. Phí của NH thụ hưởng (acggrp.vn có tác dụng thu thêm phí người chuyển trong một số trong những trong các trong những, trường hợp NH thụ hưởng thu phí cao hơn nữa, quy chế,) – USD/EUR/CAD/SGD 25 USD/EUR/CAD/SGD – GBP 20 GBP – AUD 30 AUD – JPY 5,000 JPY – Ngoại tệ khác 25 USD 1.3. Phí NH trung gian + NH thụ hưởng (Full nodeduct/ our guarantee) chỉ cần sử dụng, với USD (TK USD nhận không ở Mỹ) và EUR 35 USD/ 35 EUR 2. Điện phí 5 USD/ GD 3. Điều chỉnh/ Hủy/ Tra soát lệnh chuyển tiền/ Thoái hối 10 USD/ GD + Phí NH nước ngoài thu (nếu có) 4. Chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union Thu theo biểu phí do Western Union qui định từng thời kỳ + Phí nộp ngoại tệ mặt (nếu có) 5. Phí nộp ngoại tệ mặt để chuyển tiền ra nước ngoài 5.1. Ngoại tệ USD 0.4%/ số tiền (TT: 5 USD) 5.2. Ngoại tệ EUR, AUD 0.5%/ số tiền (TT: 5 USD) 5.3. Ngoại tệ khác (gồm GBP, CAD, JPY, THB, HKD, SGD) 0.6%/ số tiền (TT: 5 USD) 6. Chuyển tiền tới từ, nước ngoài 6.1. Phí dịch vụ nhận tiền bằng CMT 0.06%/số tiền (TT: 02 USD, TĐ:100 USD) + phí rút ngoại tệ mặt 6.2. Phí chuyển tiếp món tiền về từ nước ngoài (cho NH hưởng ở Việt Nam) 5 USD 7. Phí cấp chứng từ, xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài KH có TK tại acggrp.vn: 100.000 VND/lần. KH không còn, TK tại acggrp.vn: 200.000 VND/lần Hạng mục Mức phí 1.

Cung cấp sao kê TK theo đề nghị của KH 1.1 In sổ phụ hằng ngày,/sao kê mỗi tháng, 5.000 VND/sao kê 1.2 In sao kê đột xuất theo đề nghị của KH 20.000 VND/sao kê (Không đã gồm, in sao kê đáp ứng nhu cầu nghĩa vụ và trách nhiệm, tín dụng) 2. Phí sao lục chứng từ 20.000 VND/chứng từ 3. Dịch vụ xác nhận số dư TK, sách vở và sách vở và sách vở và giấy tờ, có mức giá, 50.000 VND/bản thứ nhất,; 10.000 VND/từ bản thứ hai trở đi 4. Chuyển nhượng/Chuyển nhượng chuyển nhượng ủy quyền lĩnh thay/Thừa kế sách vở và sách vở và sách vở và giấy tờ, có mức giá, Theo thỏa thuận, TT: 50.000 VND/lần 5. Phong tỏa TK theo đề nghị của KH 50.000 VND/lần 6. Đóng TK 50.000 VND/lần 7. Phí thường niên TK (cần sử dụng, cho những, mã TK thanh toán không đóng gói bộ combo,) 50.000 VND/năm 8. Phí quản trị, TK (chỉ thu nếu TK không còn, GD tài chính dữ thế dữ thế dữ thế chủ động, trong vòng 06 tháng và số dư trung bình, trong tháng dưới 3 triệu VND 10.000 VND/tháng Hạng mục Mức phí 1. Thay đổi thông tin dịch vụ (Chỉnh sửa tên, đăng nhập/số Smartphone,/Những, thông tin cá thể, khác)(Không đã gồm,: Phí đóng/mở lại dịch vụ, Reset/cấp lại Mật khẩu, Kích hoạt lại dịch vụ, Thay đổi gói dịch vụ) 20.000 VND/lần 2. Tra soát GD (chỉ thu nếu KH đề nghị tra soát sai) 100.000 VND/lần 3. Phí thiết bị xác thực Token key 750.000 VND 4. Phí bảo dưỡng dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking với KH mở TK lẻ, không mở theo bộ combo, 10.000 VND/tháng 5.

Phí bảo dưỡng dịch vụ SMS Banking với KH mở TK lẻ, không mở theo bộ combo, 15.000 VND/tháng Hạng mục Mức phí 1. Phí thiết lập (cấp)/chuyển đổi số lượng giới hạn trong mức TK thấu chi – Thấu chi tài giỏi, sản đảm bảo an toàn,  0.1%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 100.000 VND; TĐ: 500.000 VND) – Thấu chi không tài sản đảm bảo an toàn, 0.1%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 50.000 VND; TĐ: 100.000 VND) 2. Phí đóng TK (đóng số lượng giới hạn trong mức) thấu chi trước hạn – Thấu chi tài giỏi, sản đảm bảo an toàn, 200.000 VND -Thấu chi không tài sản đảm bảo an toàn, 100.000 VND 3. Phí quản trị, TK thấu chi – Thấu chi tài giỏi, sản đảm bảo an toàn,  0.05%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 50.000 VND, TĐ: 200.000 VND) – Thấu chi không tài sản đảm bảo an toàn,. 0.05%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 20.000 VND, TĐ: 50.000 VND) 4. Phí tái cấp/ gia hạn số lượng giới hạn trong mức TK thấu chi – Thấu chi tài giỏi, sản đảm bảo an toàn,  0.1%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 100.000 VND, TĐ: 500.000 VND) – Thấu chi không tài sản đảm bảo an toàn,  0.1%*Giới hạn trong mức được cấp (TT: 50.000 VND, TĐ: 100.000 VND) (*) Miễn nhiều chủng loại, phí đối sánh tương quan đối sánh tương quan, tới, thấu chi bảo đảm an toàn, bằng Thẻ tiết kiệm/Giấy tờ có mức giá, Hạng mục Mức phí 1. Tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm ngày, mở sổ (không đã gồm, trường hợp tất toán để gửi thêm tiền) 0,03% nếu như với, số tiền vượt quá 20 triệu VND/ngày. TT: 10.000 VND; TĐ: 1.000.000 VND  H. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ 1.

Phí kiểm đếm (thu khi kiểm đếm hộ KH) 0.03%/số tiền (TT: 10.000 VND; TĐ: 1.000.000 VND) 2. Dịch vụ đổi tiền ngoại tệ tờ mệnh giá nhỏ dại lấy mệnh giá to,  2%/số tiền (TT: 02 USD) 3. Kiểm định ngoại tệ theo đề nghị của KH 0.2 USD/tờ I. DỊCH VỤ SÉC 1. Cung ứng séc trắng 15.000 VND/quyển 2. Đổi séc du lịch – Lấy tiền mặt VND 1.5%/số tiền (TT: 02 USD) – Lầy tiền mặt ngoại tệ 2%/số tiền (TT: 02 USD) (*) Nhiều chủng loại, phí khác chưa quy chế, trong biểu phí tiến hành, theo thỏa thuận giữa KH và Giám đốc Trung Tâm KH cá thể,/Trung Tâm Kinh doanh 2. acggrp.vn được xem, và thêm vào đó, Thuế Giá trị ngày càng tăng, khi thu phí dịch vụ theo quy chế, của luật pháp, về thuế. Biểu phí này Không Đã bao gồm, Thuế Giá trị ngày càng tăng, – VAT (10%) 3. Đối với những, loại tài khoản khác không được quy chế, trong biểu phí, cần sử dụng, mức phí tương tự như như, tài khoản M-Money 4.

Phí dịch vụ được xem, bằng vnđ hoặc ngoại tệ tùy thuộc vào nghĩa vụ và trách nhiệm, phát sinh. Trường hợp phí dịch vụ tính bằng ngoại tệ, người sử dụng, có tác dụng thanh toán bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá bán ngoại tệ mặt được niêm yết tại Nơi đặt, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, và tại thời điểm tiến hành, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch,. Đồng dola, (USD) được quy chế, trong biểu phí là ngoại tệ cơ sở để tính toán mức phí khi phát sinh những, ngoại tệ khác. 5. acggrp.vn được phép chuyển đổi biểu phí tùy thuộc trong từng thời kỳ và thông báo trên website, tại điểm thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch,. 6. acggrp.vn được phép truy đòi những, khoản phí mà Khách hàng nợ Ngân hàng 7. acggrp.vn không được thu phí dịch vụ thanh toán đối với những, khoản thanh toán trực tiếp giữa người sử dụng, với acggrp.vn (trả nợ, trả lãi, trả phí dịch vụ, trả tiền mua sách vở và sách vở và sách vở và giấy tờ, in hoặc phương tiện đi lại đi lại đi lại, thanh toán)(*) và không được vượt quá khung mức phí dịch vụ theo quy chế, của NHNN từng thời kỳ (**) 8. Đối với những, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, thanh toán trong nước, acggrp.vn không được tự ý thu phí dịch vụ thanh toán từ người sử dụng, là người thụ hưởng 9. Đối với những, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, thanh toán trong nước, acggrp.vn không được tự ý khấu trừ số tiền chuyển của KH để thu phí dịch vụ thanh toán phát sinh giữa những, tổ chức thỏa mãn nhu cầu, dịch vụ thanh toán. Những, từ viết tắt: SDBQ: Số dư trung bình, TT: Tối thiểu, TĐ: Tối đa GD: Giao dịch TK: tài khoản Liên hệ ngay sẽ được, trợ giúp, thông tin cụ thể, 1800599999 (không tính phí)/(84.24) 39445566

THÔNG BÁO BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ Điều kiện cần sử dụng,: ✓ Là cán bộ nhân viên cấp dưới cấp dưới cấp dưới, của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương của Eximbank và tài giỏi, khoản nhận lương tại Eximbank Biểu Phí những, sản phẩm · 1. Tài khoản. Biểu phí tài khoản, tiết kiệm · 2. Sản phẩm cho vay vốn ngân hàng ngân hàng,. Biểu phí vay và phạt của một số trong những trong các trong những, nghĩa vụ và trách nhiệm, cấp tín dụng dành riêng cho, khách

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BIỂU PHÍ CHUẨN CỦA NGÂN


MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch and MUFG Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch (the “Bank”) would like to thank you for banking with us over the …
Rút tiền mặt dễ dàng và đơn giản và đơn giản và giản dị và đơn giản và giản dị và giản dị và đơn giản, với mạng lưới ATM to lớn,. Lãi suất vay vay vay,. Hưởng lãi không kỳ hạn trên số dư của tài khoản thanh toán. Biểu phí và điều kiện kèm theo đi kèm theo kèm theo, Chương trình …

Leave a Reply