Budget là gì? Kế hoạch budget bao gồm những phần nào?

Budget là một khái niệm quan trọng trong kinh tế vi mô. Theo đó, doanh nghiệp sẽ sử dụng dòng budget để minh họa cho sự đánh đổi giữa hai hoặc nhiều hàng hóa. Vậy budget là gì? Hôm nay sẽ chia sẻ kiến thức bổ ích này tới bạn nhé!!!

Budget là gì?

Budget được dịch là ngân sách hay ngân quỹ. Đây là một bản danh sách tất cả các chi phí và doanh thu theo kế hoạch, một kế hoạch cho việc tiết kiệm và chi tiêu. Trong một số trường hợp với điều kiện khác nhau, budget là một kế hoạch tổ chức được nêu trong các điều khoản tiền tệ.

Budget
Budget là gì?

Hiểu theo nghĩa sâu hơn, budget là một kế hoạch tài chính cho các hoạt động trong tương lai, có thể là hoạch định cá nhân và cũng có thể là tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp. Budget cho phép bạn tìm hiểu rõ nét về chi phí của cá nhân từ đó đưa ra những giải pháp cho cuộc sống.
Budget thường được sử dụng nhiều trong các bảng cân đối kế toán, ngân sách doanh thu chi tiết, ngân sách đầu vào, đầu ra, ngân sách sản xuất, ngân sách cho từng bộ phận trong công ty, ngân sách chi tiêu vốn và các khoản khác…

Mục đích của việc thiết lập budget

Nội dung chính của ngân sách đó là dự tính các khoản thu và chi cho một thời kỳ nhất định của một dự án hoặc tổ chức. Ngân sách sẽ được sử dụng với một số mục đích như sau:

 • Giám sát các khoản thu chi trong thời hạn 1 năm hoặc khung thời gian cụ thể của một dự án.
 • Xác định những điều chỉnh cần thiết đối với các chương trình và mục tiêu.
 • Dự báo thu chi đối với các dự án, trong đó bao gồm thời gian và dự báo các nguồn thu dự kiến
 • Budget tạo cơ sở minh bạch trong việc giải trình trách nhiệm về những người có liên quan.

Đối với các nhà tài trợ, budget lại được sử dụng với mục đích khác. Thông qua budget, bạn sẽ hiểu được công việc của doanh nghiệp và căn cứ vào đó để cân nhắc những vấn đề tài trợ. Bạn cần xem xét các vấn đề như:

Budget
Mục đích của việc thiết lập budget

 • Doanh nghiệp lên kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ như thế nào?
 • Các nguồn tài chính khác hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp
 • Chi tiêu của doanh nghiệp có tương ứng với các hoạt động không?
 • Dự toán budget có tuân thủ các quy định sử dụng khoản tài trợ không?
 • Các loại chi phí vận hành liên quan chiếm tỉ lệ như thế nào trong dự toán budget.
 • Những yếu tố tác động đến budget, lập budget vào thời điểm nào?

Những yếu tố tác động đến budget

Một số yếu tố bên ngoài có thể tác động đến việc lập kế hoạch tài chính của bạn, phải kể đến đó là:

 • Thể chế chính sách của chính phủ
 • Thiên tai hoặc bệnh dịch
 • Các điều kiện về chính trị
 • Sự phát triển kinh tế toàn cầu
 • Các yếu tố về kinh tế xã hội địa phương
 • Khả năng có thêm các khoản tài chính từ các nhà tài trợ hoặc các quỹ tài trợ khác.
 • Thời điểm lập kế hoạch budget

Nên bắt đầu các cuộc họp lập ngân sách với các cán bộ chương trình và tài chính một vài tháng trước khi bắt đầu năm tài chính mới. Khoảng thời gian này sẽ giúp bạn đưa ra câu trả lời để lên kế hoạch dự thảo ngân sách để trình ban điều hành xem xét.

Kế hoạch budget bao gồm những phần nào?

Nguồn thu

Nguồn thu là những gì mà nhà tài trợ muốn thấy ở tổ chức của bạn. Việc có nguồn thu đa dạng sẽ chứng minh được sự bền vững của doanh nghiệp không phụ thuộc vào bất kỳ một nguồn tài trợ duy nhất. Nguồn thu này có thể đến từ việc bán sản phẩm, các hợp đồng tài chính, tài trợ từ các quỹ…

Chi

Budget
Kế hoạch budget bao gồm những phần nào?

Các khoản chi phí phải được phân loại theo đơn vị, phân loại phí theo ngày, hoặc phân loại khí cho số lượng người tham gia.

Đề mục budget

Lập budget cần đảm bảo các đề mục ngân sách phải mang tính thống nhất trong cả tổ chức đối với tất cả các hạng mục thu hoặc chi. Đây là điều kiện quan trọng giúp đơn giản hóa việc ghi sổ và dễ dàng lên báo cáo, từ đó mà việc đánh giá hiệu quả tài chính được dễ dàng hơn.

Loại tiền tệ

Cần xác định bạn đang sử dụng loại tiền tệ gì, tỷ giá của đồng tiền đó phải được trình bày trong kế hoạch. Một số nhà tài trợ sẽ yêu cầu bạn quy đổi tiền đang dùng sang USD hoặc một loại tiền khác.

Các chú thích

Các chú thích là những thông tin cần lưu lại trong quá trình lập ngân sách. Những chú thích có thể được sử dụng như các thông tin hướng dẫn cụ thể, liên quan đến việc chi tiêu của tổ chức và quá trình ra quyết định. Budget và chú thích rõ ràng sẽ thể hiện rằng, khi tình hình thay đổi thì sẽ dễ dàng chỉnh sửa ngân sách để phản ánh đúng những gì trên thực tế.
Hy vọng bài viết này đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích về budget -ngân sách. Hãy like và share bài viết này nếu bạn thấy hay nhé!!!
Xem thêm: NPV là gì? Ý nghĩa của giá trị hiện tại thuần NPV