Điều trị vi khuẩn HP trong bao lâu? Một số phương pháp điều trị vi khuẩn HP