[Giải đáp thắc mắc] mụn để tự nhiên có hết được không?