Keep Track Of Là Gì – Nghĩa Của Từ Keep Track Of

Keep Track Of Là Gì

keep track (of someone/something) đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa, định nghĩa, keep track (of someone/something) là gì: to continue to be informed or know about Keep là động từ thông dụng mang nghĩa “giữ” một chiếc, gì đó, Vậy Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with là gì trong Tiếng Anh? Những, cụm từ trên 28 Cụm Từ Tiếng Anh Với Keep Track Of Là Gì, Nghĩa Của Từ 28 Cụm Từ Tiếng Anh Với Keep Track Of Là Gì, Nghĩa Của Từ Keep Track Of ; 23, Keep up something, Tiếp tục làm điều gì đó, tiếp tục đã sở hữu được, điều

Keep track of là gì ; 21, Keep traông xã (of someone/something), Theo gần kề ai đó, vụ việc, nào đó để update thông tin ; 22, Keep up, Giữ ở một mức Keep là động từ thông dụng mang nghĩa “giữ” một chiếc, gì đó. Vậy Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with là gì trong Tiếng Anh? Những, cụm từ trên không riêng gì, mang nghĩa “giữ” bình thường,. Khi phối kết hợp, với những, từ khác chúng sử dụng trong những, trường hợp, ngữ cảnh không giống nhau,. Để biết thông tin cụ thể, hãy xem ngay nội dung giải nghĩa phía bên dưới, nhé!

là thành ngữ trong tiếng anh nghĩa là, có dấu vết, có thông tin về việc gì sẽ xảy ra hoặc ai ở chỗ nào,, đồ gì, ở chỗ nào,… ví dụ Bank statements help you keep track Phrasal verb with keep: Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with

Những kiến thức về Keep

keep track of nghĩa là, gì? Xem bản dịch · It means to take control or be aware of something · It means that you’re following something,

· 1 bình chọn: It also means to not lose. “I keep track of my kid so I don’t lose him.” lol “I keep track Ví dụ về sử dụng Keep track of what you trong một câu và bản dịch của chính bản thân mình, ; Keeping track of what you eat can help you make better choices, ; Theo dõi những gì bạn Khi tấm pin mặt trời của bạn được setup,, bạn bắt buộc phải, theo dõi bao nhiêu tích điện, bạn đang sản xuất và sử dụng trên một cơ sở hằng ngày,. You need to

Keep là gì?

Keep là một động từ thường xuyên gặp. Động từ này còn tồn tại rất nhiều lần lần, đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa không giống nhau,. Rõ ràng và cụ thể và chi tiết, như sau:

+ Giữ, giữ lại

Keep track of daily spending to ensure that your budget is staying on target. * Theo dõi mức tiêu tốn, hằng ngày, để đảm bảo an toàn, rằng ngân sách chi tiêu tiêu tốn tiêu thụ, của bạn đang rất được, Từ đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan đối sánh tương quan đối sánh tương quan,, cách sử dụng, từ tương tự như như như, Đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan đối sánh tương quan đối sánh tương quan, của keep track of. … của keep under lock and key Đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan đối sánh tương quan đối sánh tương quan, của keep under observation keep track of là gì Keep up with là gì? Tổng hợp kết cấu,, cách sử dụng, kèm ví dụ

Ex: Hoa kept my key yesterday.

Đang xem: Keep track of là gì

Về cơ bản, động từ keep mang nghĩa là giữ đồ gì, ( một cuộc hẹn, … Although we haven’t seen each other, we have still kept up with each Keep + sb/sth + ADJ/V-ing: giữ cho ai/đồ gì,. … Keep là một động từ trong tiếng Anh, mang nghĩa là giữ (ai/đồ gì,), giữ vững, tiếp tục (làm gì đó),(Hoa đã giữ chìa khóa của mình ngày hiện nay,)

+ Quản lý, trông nom

Ex: My brother has kept a small company for 2 years.

(Anh trai tôi đã quản trị, một doanh nghiệp, nhỏ được khoảng hai năm,)

Kết cấu, Keep trong tiếng Anh – Thành ngữ/Phrasal verb với + Dữ gìn và bảo vệ,

Keep it up là một trong các, cụm từ không còn xa lạ, của Kepp, trong ngữ cảnh sử dụng, Keep it up thì người ta thường dùng để làm, biểu đạt/ khuyến khích người nào đó tiếp tục, Ex: A: I can’t eat chicken anymore.

(Tôi không thể ăn gà được nữa)

GIỎI NGAY CẤU TRÚC KEEP TRONG TIẾNG ANH CÙNG B: You should keep in the refrigerator.

Nếu nhìn qua những, từ này có vẻ như, giống nhau nhưng cách sử dụng, và đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa của không ít, từ đây là không giống nhau,. Hold: Động từ này sẽ nghĩa là, đang cầm hoặc nắm thứ gì đó (Bạn nên bảo quan trong tủ lạnh)

+ Nuôi, quan tâm,

Ex: My family kept a lot of hens.

(Gia đình tôi nuôi rất nhiều lần lần lần, gà mái)

+ Ghi chép

Ex: His sister has kept a diary for 5 years.

(Chị gái anh ấy đã ghi nhật ký khoảng 5 năm)

+ Tuân theo, giữ đúng lời hứa hẹn hẹn hẹn,

Ex: My uncle kept an appointment with me.

(Chú tôi đã giữ đúng hẹn với tôi)

Kết cấu,

S + (keep) + Ving + something…

➔ Kết cấu, keep này biểu đạt việc người nào tiếp tục, bảo dưỡng làm việc gì.

Ex: We kept hoping that our boss would phone us.

(Chúng tôi đã tiếp tục kỳ vọng, rằng sếp sẽ gọi điện cho chúng tôi)

Cụm từ thông dụng của Keep

Keep it up là gì?

Keep it up: giữ nó lên, giữ vững thành tích ở tại mức, cao

➔ Kết cấu, này được sử dụng để khuyến khích người nào đó tiếp tục làm việc gì.

Ex: You are doing a good job! Keep it up!

(Bạn đang làm chất lượng cao nhất,! Giữ nó lên)

Keep track of là gì?

Keep track of: theo dõi

Kết cấu,

S + (keep) track of + someone/something

➔ Kết cấu, này thể hiện việc tiếp tục nhận được có được sự hiểu biết hay kiến thức về người hoặc thứ gì

Ex: I can’t keep track of something beacause I had so many jobs.

(Tôi không thể tiếp tục tiếp nhận một thứ gì vì tôi đã có rất nhiều rất nhiều lần rất nhiều lần lần, nhiều việc)

Keep in touch là gì?

Keep in touch: giữ liên lạc

➔ Cụm từ này nói tới sự việc tiếp tục rỉ tai, hay viết về người nào

Ex: I would like to keep in touch with her.

(Tôi muốn giữ liên lạc với cô ấy)

Phân biệt Keep in touch và Get in touch

– Keep in touch: khởi đầu, quan hệ, với ai và cần giữ liên lạc với họ

– Get in touch: nhận ra danh tính của những người dân dân, nào và mong ước, giữ liên lạc lại

Keep up with là gì?

Keep up with: đuổi kịp với, bắt kịp với

Kết cấu,

S + (keep) up with + somebody something

Ex: She can’t keep up with all the changers in computer technology.

(Cô ấy không thể đuổi kịp sự chuyển đổi trong công nghệ máy tính xách tay xách tay xách tay,)

S + (keep) up with + something

➔ Kết cấu, này thể hiện nghĩa là tăng kịp hay đuổi kịp một thứ gì đó

Ex: Their company aren’t keeping up with inflation.

Xem thêm: Psa Là Gì – Chỉ Số Psa

(Doanh nghiệp, họ dường như không, đuổi kịp lạm phát kinh tế kinh tế tài chính tài chính,)

Phrasal Verbs with Keep

Keep away/keep your distance = stay far away from somethingđể xa ra, cất đi
Keep somebody backcản trở quán triệt, ai đó tiến lên
Keep downtrấn an, trấn áp,
Keep offngăn cản, quán triệt, lại quá gần
Keep on = Keep + Vingtiếp tục, bảo dưỡng
Keep outngăn cản quán triệt, vào
Keep out oftránh xa, ngăn cản
Keep upbảo dưỡng, giữ vững
Keep togethergắn bó cùng với nhau,
Keep underthống trị, kiềm chế
Keep in mindnhớ, ghi nhớ, hãy nhờ rằng
Keep timechạy đúng giờ (đồng hồ đeo tay,)
Keep afternhắc nhở, mắng nhiếc ai đó

Thành ngữ thông dụng Keep

Mời toàn bộ tất cả chúng ta, cùng nguyên cứu, về những, thành ngữ đi với keep thường xuyên sử dụng trong giao tiếp. Chắc chắn sẽ rất rất rất cần thiết, cho cả tất cả chúng ta,.

– Keep body toàn thân, and soul together: Cố gắng nỗ lực nỗ lực cố gắng nỗ lực cố gắng cố gắng nỗ lực, để sống sót,.

– Keep up appearances: Cố để che giấu những phức tạp, đang gặp phải.

– Keep up with the Joneses: muốn mình đuổi kịp người khác, thành công tương tự như như như, như người khác.

– Keep the wolf from the door: có đủ tiền cho đời sống,.

– Keep a secret: giữ kín một điều bí ẩn.

– Keep back one’s tears: cầm nước mắt.

– Keep company: kèm theo,, bầu bạn cùng ai đó.

– Keep your shirt on: tránh việc, đánh nhau.

– Keep your eyes peeled: chống mắt lên mà nhìn.

– Keep you feed on the ground: thực tiễn,, hành xử vị trí đặt vị trí địa thế căn cứ, vào điều kiện kèm theo đi kèm theo kèm theo, thực tiễn,.

Bạn vừa nguyên cứu, về động từ keep với những, cụm từ keep đối sánh tương quan đối sánh tương quan, như Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with. Khi phối kết hợp, keep với những, từ khác sẽ tạo nên, thành những, nghĩa không giống nhau,, sử dụng trong ngữ cảnh khác. Thật yêu thích đúng không nhỉ,? Ghi nhớ những, cụm từ phía bên trên, và sử dụng, trong giao tiếp đúng phương pháp dán,.

This entry was posted in Định Nghĩa. Bookmark the permalink.

Xem thêm: Hệ Số Là Gì – Nghĩa Của Từ Hệ Số

vanpan

Trả lời Hủy

Email của các những các bạn sẽ, không được hiển thị công khai. Những, trường bắt buộc được ghi lại, *

Phản hồi,

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của mình, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần phản hồi, kế tiếp của mình.

Tìm Kiếm Bài Viết
Bài viết tiên tiến nhất,
Chuyên mục bài viết
Thông Tin X2 Tiếng Anh

Định Nghĩa Của Từ ” Track Nghĩa Là Gì ? Tracking Sử dụng, Để … … Tóm tắt: Bài viết về Keep Track Of Là Gì – Nghĩa Của Từ Keep Track Of Keep là động từ thông Keep up with là một cụm động từ (phrasal verb) trong tiếng Anh. Cụm từ này còn có, thể mang một số trong những trong các trong những, đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa như sau: … Ví dụ: Wages are failing to Ví dụ theo ngữ cảnh của “keep up with” trong Việt. Những câu này thuộc nguồn bên phía ngoài, và có tác dụng không đúng phương pháp dán,. bab.la không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, về những nội

Leave a Reply