Lưu Vt Là Gì – Nghị định Số 110 Về Công Tác Văn Thư

Một số trong những điểm mới về công tác làm việc văn thư theo quy định của Chính Một số trong những điểm mới về công tác làm việc văn thư theo quy định của Chính phủ. 15/04/2021. Ngày 05/3/2020, Chính phủ cho ra đời Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác làm việc văn Ngày 05/3/2020, Chính phủ cho ra đời Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác làm việc văn thư. Nghị định đã gồm 7 Chương và 38 Điều, quy định về công tác làm việc Những quy định mới về công tác làm việc văn thư trong Nghị định số

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP là nghị định quy định cụ thể về công tác làm việc … tàng trữ, giải quyết và xử lý dữ liệu điện tử trong công tác làm việc văn thư, những chức MỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ quyền – Hòa bình – Niềm hạnh phúc —————-
Số: 2160/TCT-VP V/v tiến hành thống nhất kỹ thuật giải bày văn bản. Đang xem: Lưu vt là gìHà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

“Văn bản” là thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, dựng nên trong chuyển động của các đơn vị, tổ chức và được trình Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác làm việc văn

Để tiến hành thống nhất thể thức và kỹ thuậttrình bày văn bản do Cục Thuế cho ra đời, Tổng cục kiến nghị Cục Thuế những tỉnh,thành phố không cho, tổ chức tiến hành tốt nhất các quy định của Nhà nước, Bộ Tàichính và các nội dung chỉ dẫn chi tiết sau đây:

Ngày 05/3/2020 Chính phủ cho ra đời Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác làm việc văn thư thay thế những Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác làm việc văn thư và Nghị định “Công tác văn thư là chuyển động bảo đảm an toàn thông tin bằng văn bản đáp ứng công … Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004 của Chính phủ về Công tác văn thư “Văn bản” là thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, dựng nên trong chuyển động của các đơn vị, tổ chức và được

1. Quốchiệu

– Dòng chữ trên: “Cộng hòa cộng đồng chủnghĩa Việt Nam” giải bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm.

– Dòng chữ dưới: “Chủ quyền – Hòa bình – Hạnhphúc” giải bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Chữ cáiđầu những cụm từ được viết hoa, giữa những cụm từ có gạch ngang bé dại, phía bên dưới cóđường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ “Chủ quyền – Tựdo – Niềm hạnh phúc”.

“Văn thư cơ quan” là bộ phận tiến hành một số trong những trách nhiệm công tác làm việc văn thư của cơ … Chính phủ chỉnh sửa, bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP Quy định mới về công tác làm việc văn thư và quản trị Chính phủ về Nghị định bổ sung các loại thiết bị lưu khóa bí ẩn trong công tác làm việc văn thư; … Nghị định đã bổ sung lý giải một số trong những từ ngữ như: “Văn bản” là thông tin thành văn

Ủy ban nhân dân những xã, thị trấn. Địa thế căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác làm việc văn thư thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP “Hồ sơ” là một tập văn bản, dữ liệu có ảnh hưởng cùng với nhau về một vụ việc, một vấn đề, một đối tượng chi tiết hoặc có một (hoặc một số trong những) đặc điểm giống nhau như tên 2. Têncơ quan, tổ chức soạnthảo văn bản

Tên cơ quan chủ quản cấp trên của Cụcthuế- chữ “Tổng cục Thuế” trình bàybằng chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng.

Tên đơn vị chức năng cho ra đời văn bản “CụcThuế tỉnh, thành phố…” giải bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữđậm, đứng. Phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng 1/3 độ dài củadòng chữ và đặt thăng bằng nếu với dòng chữ.

– Văn bản do những Chi cục Thuế cho ra đời:

“Hồ sơ” là tập hợp những văn bản, dữ liệu có ảnh hưởng cùng với nhau về một vụ việc, một vấn đề, một đối tượng chi tiết hoặc có đặc điểm giống nhau, hình Tên cơ quan chủ quản cấp trên của Chicục Thuế, chữ “Cục Thuế tỉnh, thành phố…” giải bày bằng chữ inhoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng.

Một số trong những điểm mới cần nhắc nhở khi soạn thảo văn bản hành chính Tên đơn vị chức năng cho ra đời văn bản “Chicục Thuế…” trình bàybằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đậm, đứng phía bên dưới có đường kẻ ngang, nétliền, có độ dài bằng 1/3 độ dài của dòng chữ và đặt thăng bằng nếu với dòng chữ.

3. Địadanh ngày, tháng, năm cho ra đời văn bản

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã cho ra đời Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác làm việc văn thư thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác làm việc văn thư, Nghị định Trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ14, kiểu chữ nghiêng, sau địa điểm có dấu phẩy.

Về việc cho ra đời chính sách báo cáo giải trình đo lường cơ sở công tác làm việc văn 4. Tênloại và trích yếu nội dung nếu như với văn bản

– Đối với những loại văn bản có ghi tên loại (quyết định,tờ trình, báo cáo giải trình, thông báo…):

Tên loại văn bản giải bày cân đốigiữa dòng, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

Trích yếu nội dung và bản trình bàycân đối giữa dòng, bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Phía dướicó đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng 1/3 độ dài của dòng chữ và đặt cânđối nếu với dòng chữ.

– Nếu như với công văn:

Trích yếu nội dung công văn trình bàybằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng ghi ở góc cạnh trái dưới dòng số côngvăn, đơn vị chức năng cho ra đời văn bản.

5. Nộidung văn bản

– Phần nội dung văn bản giải bày bằng chữ inthường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng.

– Trường hợp nội dung văn bản được bố cục tổng quan theophần, chương, Mục, Điều Khoản, Điểm giải bày như sau:

Phần, chương: từ “phần”,”chương” và số thứ tự của phần, chương giải bày trên một dòng riêng,giữa dòng bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự củaphần, chương sử dụng chữ số La Mã. Tiêu đề của phần, chương đặt ngay dưới, giữadòng bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm.

– Mục: từ “Mục” và số thứ tự của Mụctrình bày trên một dòng riêng, giữa dòng bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểuchữ đứng, đậm. Số thứ tự của Mục sử dụng bằng chữ số Ả Rập. Tiêu đề của Mục đặtngay dưới, giữa dòng bằng chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm.

– Điều: từ “Điều”, số thứ tự và tiêuđề của Điều giải bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự của Điềudùng bằng chữ Ả rập và có dấu chấm ở ngay sau số.

– Khoản: số thứ tự những Khoản trong mỗi Điềudùng chữ số Ả rập và có dấu chấm ở ngay sau số, giải bày bằng chữ in thường,cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng.

– Điểm: thứ tự những Điểm trong mỗi Khoản dùngcác chữ cái tiếng Việt theo thứ tự a, b, c tiếp sau đó có dấu ngoặc đơn, trình bàybằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng.

6. Chứcvụ, họ tên người ký

Quyền hạn, chức danh của những người ký trìnhbày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm.

Họ và tên người ký văn bản và học hàm,học vị (nếu có) giải bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 14 kiểu chữ đứng, đậm.

7. Nơinhn

– Từ “kính gửi” và tên cơ quan, tổchức, cá thể nhận văn bản bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng. Sau từ”kính gửi” có dấu hai chấm. Nếu công văn gửi cho một cơ quan, tổ chức hoặccá nhân thì từ ” kính gửi” có dấu hai chấm ngay sau và tên cơ quan,tổ chức hoặc cá thể giải bày trên cùng một dòng.

Nếu công văn gửi cho hai cơ quan, tổ chức hoặccá nhân trở lên thì từ “kính gửi” có dấu hai chấm ngay sau và tên cơquan, tổ chức hoặc cá thể thứ nhất giải bày trên cùng một dòng. Mỗi cơ quan,tổ chức hoặc cá thể giải bày trên một dòng riêng. Đầu mỗi dòng cơ quan, tổchức hoặc cá thể có gạch ngang.Cuối mỗi dòng có dấu chấm phẩy, cuối dòng cơ quan, tổ chức hoặc cá thể cuốicùng có dấu chấm.

Từ “Vị trí nhận” giải bày trênmột dòng riêng, có dấu hai chấm ngay sau, bằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểuchữ nghiêng, đậm.

Tên mỗi cơ quan, đơn vị chức năng, cá thể hoặcmỗi nhóm cơquan, đơn vị chức năng, cá thể nhận văn bản giải bày trên một dòng riêng, đầu dòng cógạch ngang, cuối dòng có dấu chấm phẩy. Dòng sau cùng là chữ “lưu” có dấuhai chấm ngay sau, tiếp tới là VT (văn thư của cơ quan, tổ chức), chữ viết tắttên đơn vị chức năng soạn thảo văn bản, con số bản lưu đặt trong dấu ngoặc đơn (chỉtrong tình huống rất cần thiết) sau cùng là dấu chấm, giải bày bằng chữ inthường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng.

8. Cácthành phần thể thức khác

– Những hướng dẫn về phạm vi lưu hành “trả lạisau khi họp (hội nghị)”, “xem xong hoàn trả”, “lưu hành nộibộ”…; hướng dẫn về dự thảo “dự thảo”, “dự thảolần…”; hướng dẫn về độ mật ” Mật”, ” Tối mật”,”Tuyệt mật” … giải bày trong khung người chữ nhật viền đơn, bằng chữin hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm.

– Địa điểm cơ quan Tổng cục Thuế, Cục thuế; Chicục Thuế; địa điểm e- mail; địa điểm trên mạng (website); số Smartphone; số faxđược giải bày phía bên dưới cùng của trang đầu văn bản (nếu rất cần thiết) bằng chữ inthường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng, dưới một đường kẻ ngang nét liền dài hết bềngang của vùng giải bày văn bản.

– Phụ lục đi kèm theo văn bản giải bày trên cáctrang giấy riêng. Từ “phụ lục” và số thứ tự của phụ lục (trường hợpcó từ hai phụ lục trở lên) giải bày trên một dòng riêng, giữa dòng, bằng chữin thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, số thứ tự của phụ lục sử dụng chữ số Lamã. Tiêu đề của phụ lục đặt ngay dưới, giữa dòng bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13,kiểu chữ đứng, đậm.

– Số trang của văn bản: tình huống văn bản có01 trang thì không đánh số trang; tình huống văn bản có rất nhiều trang thì đánh số từ trangthứ 2, giải bày tạigóc phải ở cuối trang giấy bằng chữ số Ả rập, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng.

– Phông chữ: Dùng phông chữ Times New Romanvới chữ in thường, sử dụng Uconvert để chuyển thành chữ in hoa.

9. Kỹthuật giải bày những phần tử thể thức bản sao

Những phần tử thể thức sao được trìnhbày trên cùng một trang giấy, ngay sau phần sau cùng của văn bản được sao,dưới một đường kẻ nét liền nối dài hết chiều ngang của vùng giải bày văn bản.

– Trường hợp sao y bản chính, không thay đổi phầncuối Vị trí nhận, bút ký, con dấu của văn bản được sao;

– Trường hợp sao lục, không thay đổi cả phần nơinhận, bút ký con dấu của văn bản được sao và phần sao y bản chính;

Nếu như với Cục thuế, khi nhận được vănbản sao lục của Tổng cục Thuế thì chỉ được foto gửi những Phòng, Chi cục (nếucó); chưa được tiến hành thể thức sao lục tiếp từ văn bản sao lục.

Trường hợp văn bản được sao, trangcuối cùng có bút ký, con dấu và Vị trí nhận đã giải bày hết khổ giấy A4 không cònchỗ để ký sao thì tiến hành thể thức sao ở mặt sau của trang sau cùng văn bảnđược sao hoặc ở 1 trang riêng và đóng dấu giáp lai với trang sau cùng củavăn bản được sao đổi văn bảnkhông còn trang trắng ởmặt sau.

Hình thức sao: cụm từ “sao y bảnchính”, “trích sao”, “sao lục” giải bày bằng chữ inhoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm. Tên cơ quan, đơn vị chức năng sao văn bản, số, kýhiệu bản sao, địa điểm và ngày, tháng, năm sao, chức danh, họ tên người ký, nơinhận giải bày tươngtự như đã chỉ dẫn nếu như với văn bản cho ra đời.

10. Mu những loạivăn bản

Mẫu văn bản của Cục Thuế gồm 09 loại theo phụlục đính kèm.

11. Tổchức thựchiện

Phòng (tổ) Hành chính Cơ quan Thuế địaphương có nghĩa vụ và trách nhiệm rà soát, đảm bảo an toàn đúng quy định về thể thức và kỹ thuậttrình bày văn bản của đơn vị chức năng mình trước khi lưu hành.

Trong giai đoạn tiến hành tiến hành,nếu nảy sinh các vụ việc vướng bận rộn những đơn vị chức năng phản ánh kịp thời qua Văn phòngTổng cục để nghiên cứu và phân tích, giải quyết và xử lý./.

Vị trí nhận: – Như trên; – LĐTC: Anh Vu (để b/c); – Những Ban, đơn vị chức năng TCT; – Đại diện thay mặt TCT tại TP-HCM – Lưu: VT, VP (HC,TH)TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Hà Văn Đào

Mẫu1:Quyết định Bộ Kinh tế tài chính (loại văn bản hành chính)

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——-CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ĐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————-
Số: /QĐ-BTC (TimesNewRoman 14-đứng)Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Về việc …(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) BỘ TRƯỞNG BỘTÀI CHÍNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Địa thế căn cứ……………………………………………………………………………………………………………… ; Địa thế căn cứ ………………………………………..(TimesNewRoman 14-đứng)…………………………… ; Xét kiến nghị của………………………………………………………………………………………………….. , QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………. (TimesNewRoman14-đứng)…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… Điều … (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………..(TimesNewRoman-14-đứng)…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như Điều… ; (TimesNewRoman 11-đứng) – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo) BỘ TRƯỞNG (hoặc) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu2: Quyết định (ký TUQ) Bộ Kinh tế tài chính BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Chủ quyền – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————- Số: /QĐ-BTC (TimesNewRoman 14-đứng) Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc … Xem thêm: Phòng Tư Pháp Tiếng Anh Là Gì, Thông Tin Giao Dịch (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) BỘ TRƯỞNG BỘTÀI CHÍNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Địa thế căn cứ……………………………………………………………………………………………………………… ; Địa thế căn cứ ………………………………………..(TimesNewRoman 14-đứng)…………………………… ; Xét kiến nghị của………………………………………………………………………………………………….. , QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………. (TimesNewRoman14-đứng)…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… Điều … (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………..(TimesNewRoman-14-đứng)…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như Điều… ; (TimesNewRoman 11-đứng) – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo) TUQ. BỘ TRƯỞNG TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu3: Công văn Bộ Kinh tế tài chính BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Chủ quyền – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) —————- Số: /BTC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng) Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) Kính gửi: ……………..(TimesNewRoman14-đứng) ……………… (TimesNewRoman 14-đứng)…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo). BỘ TRƯỞNG (hoặc) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu4: Công văn (ký TUQ) Bộ Kinh tế tài chính BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Chủ quyền – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————– Số:  /BTC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng) Hà Nội, ngày tháng  năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) Kính gửi: ……….(TimesNewRoman14-đứng) ……………… (TimesNewRoman 14-đứng)…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo). TUQ. BỘ TRƯỞNG TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu5: Tờ trình Bộ Kinh tế tài chính trình TTCP BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Chủ quyền – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————– Số:  /TTr-BTC (TimesNewRoman 14-đứng) Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) TỜ TRÌNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc … (TimesNewRoman14-đậm-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Thủ tướng Chính phủ; (TimesNewRoman 11-đứng); – Văn phòng Chính phủ; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo). BỘ TRƯỞNG (hoặc) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu 6: Giấy mờihọp của Bộ Kinh tế tài chính BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Chủ quyền – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————- Số: /GM-VP (TimesNewRoman 14-đứng) Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Kính gửi: – …(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Thời gian: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. Người chủ trì: ………………………………….. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Bộ Kinh tế tài chính xin trân trọng kính mờiquý đại biểu tới dự họp./.(TimesNewRoman14-đứng) Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); – ……..; – Vụ TVQH (để sắp xếp phòng họp); – Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo). TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu7: Quyết định Tổng cục Thuế BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Chủ quyền – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————- Số: /QĐ-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc …(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) TỔNG CỤCTRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Địa thế căn cứ……………………………………………………………………………………………………………… ; Địa thế căn cứ …………………….. (TimesNewRoman14-đứng)……………………………………………….. Xét kiến nghị của………………………………………………………………………………………………….. , QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………… (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Điều … (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………… (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như Điều …; (TimesNewRoman 11-đứng); – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo). TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu 8: Công vănTổng cục Thuế BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————- Số: /TCT-…….. (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng) Hà Nội, ngày  tháng  năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) Kính gửi: ……………(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo. TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu9: Công văn (những Ban, đơn vị chức năng ký TL) Tổng cục Thuế BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————- Số: /TCT-….. (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng) Hà Nội, ngày  tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) Kính gửi: ………..(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG BAN (hoặc) KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu 10: Thôngbáo của Tổng cục Thuế BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————- Số: /TB-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) THÔNG BÁO(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc …(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – ……..; (TimesNewRoman 11-đứng) – ……..; – Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc) KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu11: Báo cáo giải trình của Tổng cục Thuế BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————- Số: /BC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) Hà Nội, ngày  tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) BÁO CÁO(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc …(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Chỉ huy Bộ TC; (TimesNewRoman 11-đứng) – Chỉ huy TCT; – Văn phòng Bộ; – Vụ NSNN; – ……..; – Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo. TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu 12: Giấymời họp của TCT BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————- Số: /GM-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Kính gửi: – …(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Thời gian: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. Người chủ trì: ………………………………….. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tổng cục Thuế xin trân trọng kính mờiquý đại biểu tới dự họp./.(TimesNewRoman14-đứng) Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) – ……..; – Ban TVQT (để sắp xếp phòng họp); – Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo. TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu13: Giấy mời họp (ký TL) của TCT BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————- Số: /GM-VP (TimesNewRoman 14-đứng) Hà Nội, ngày  tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng) GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Kính gửi: – …(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Thời gian: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. Người chủ trì: ………………………………….. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman 14-đứng)……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tổng cục Thuế xin trân trọng kínhmời quý đại biểu tới dự họp./. Xem thêm: Matlab Là Gì – Matlab 1: Giới Thiệu & Tài Liệu (TimesNewRoman14-đứng) Vị trí nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) – ……..; – Ban TVQT (để sắp xếp phòng họp); – Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc) KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) Họ và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) Mẫu14: Sao văn bản do Văn phòng ký PHẦN CUỐI CỦAVĂN BẢN (Giữ nguyên dấu, bút ký,Vị trí nhận) TỔNG CỤC THUẾ (Times New Roman, cỡ chữ 12 in hoa, đậm, đứng) ———- SAO Y BẢN CHÍNH (Hoặc SAO LỤC, TRÍCH SAO) (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa, đậm, đứng) Số: /SY(hoặc SL, TS)-VP (Times New Roman, cỡ chữ 13 in thường, đứng) Hà Nội, ngày tháng  năm 2005 (Times New Roman, cỡ chữ 14 in thường, nghiêng) Vị trí nhận: (Times New Roman, cỡ chữ 12 kiểu chữ nghiêng, đậm) – …… – …… (TimesNewRoman, cỡ chữ 11 in thường, đứng); – Lưu VT.(viết tắt) TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa, đậm, đứng) Nguyễn Văn A (Times New Roman, cỡ chữ 14 in thường, đậm, đứng) Mẫu15: Sao văn bản do chỉ huy Ban TCCB ký PHẦN CUỐI CỦAVẢN BẢN (Giữ nguyên dấu, bút ký,Vị trí nhận) TỔNG CỤC THUẾ (Times New Roman, cỡ chữ 12 in hoa, đậm, đứng) ———- SAO Y BẢN CHÍNH (Hoặc SAO LỤC, TRÍCH SAO) (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa, đậm, đứng) Số: /SY(hoặc SL, TS)-TCCB (Times New Roman, cỡ chữ 13 in thường, đứng) Hà Nội, ngày tháng  năm 2005 (Times New Roman, cỡ chữ 14 in thường, nghiêng) Vị trí nhận: (Times New Roman, cỡ chữ 12 kiểu chữ nghiêng, đậm) – …… – …… (TimesNewRoman, cỡ chữ 11 in thường, đứng); – Lưu: TCCB, VT (nếu có) TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ hoặc KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÓ TRƯỞNG BAN (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa, đậm, đứng) Related Posts Nội dung chính: 5. Sinh năm 1996 hợp hướng nào? Xây nhà hướng nào là hợp nhất?7. Sinh năm 1996… Zendesk là ứng dụng trợ giúp người sử dụng được dùng tại hơn 100.000 doanh nghiệp ở hơn 140 quốc… Góp vốn đầu tư chứng khoản, tiền ảo mà chọn sai sàn thanh toán giao dịch thì đồng nghĩa tương quan với sự bạn đã thua… Trên trang web Toàn cầu của ngày lúc này, chúng tôi gặp phải những trang không giống nhau dẫn chúng tôi… Phần mềm công chiếu là gì? Phần mềm công chiếu (ứng dụng màn trình diễn) là một trong những phần mềm máy tính xách tay… Tiếng Việt của tất cả chúng ta rất đa chủng loại và rất chi là phong phú và đa dạng nên khi dùng thường dễ bị… Kiếm tiền ngoài đời thật sự không dễ, nhưng kiếm tiền trực tuyến lại rất là dễ nhờ việc đa chủng loại… Trong các năm cách đây không lâu, cụm từ ” biến hóa khí; hậu” được gây được sự chú ý rất nhiều lần. Nó không riêng gì… Xin hỏi cây xoài và cây quéo không giống nhau ở đâu? – Tin tức Nông nghiệp nhanh nhất 24 giờ… Mô Hình Khởi Nghiệp Tinh Gọn Lean Canvas: Hướng Đi Mới Cho Doanh Nghiệp StartUp – acggrp.vn If you”re seeing this…

Địa thế căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về … những Doanh nghiệp Chính phủ gửi báo cáo giải trình về Cục Văn thư và Lưu trữ Chính phủ; số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định về công tác làm việc văn thư) quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của Chỉ huy cơ quan nếu như với công tác làm việc văn thư như QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ Ở ĐẠI … – HU

Leave a Reply