nước sở tại là gì

nước sở tại nghĩa là gì Nước sở tại và nước sở tại là những cụm …