Suy tim độ 3 sống được bao lâu? Suy tim độ 3 có nguy hiểm không?