Tệp Là Gì – Tin Học 10 Bài 11: Tệp Và Quản Lí Tệp

(*10*)

Tệp Là Gì

Tin học 10 Bài 11: Tệp và quản lí tệp | Hay nhất Giải bài tập Bên gần đó, là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ thắc mắc, trắc nghiệm Tin 10 Bài 11 có đáp án. A. Lý thuyết. 1. Tệp và thư mục. – Chức năng: để tổ chức thông tin Nhận xét ví dụ 3: Những, tên tệp 1 tới, 4 là hợp lệ trong MS DOS và Windows, những, tên còn sót lại, chỉ hợp lệ trong Windows. Nhắc nhở, Ví dụ 1: Trong những, hệ điều hành Windows của Microsoft: – Tên tệp không thật, 255 kí tự, thường gồm hai phần: phần tên (Name) và phần lan tỏa rộng rãi ra (nói một cách khác, là phần đuôi

(*10*)

Tệp, còn được gọi là tập tin, là một tập hợp những, thông tin ghi trên bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài, tạo thành một đơn vị chức năng công dụng chức năng, tàng trữ, do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy vấn,. Đang xem: Tệp là gì

Tệp, nói một cách khác, là tập tin, là một tập hợp những, thông tin ghi trên bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài, tạo thành một đơn vị chức năng công dụng chức năng, tàng trữ, do hệ điều hành quản lí. Mỗi tập tin có một tên để 1. Tệp và thư mục

a)Tệp (file) và tên tệp (file name)

Tệp và thư mục Tệp và tên tệp Tệp, nói một cách khác, là tập tin, là một tập hợp những, thông tin ghi trên bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài, tạo thành một đơn vị chức năng công dụng chức năng, tàng trữ, do hệ điều hành quản Doc, Exel có phần lan tỏa rộng rãi ra là .Xls). Những, qui ước khi đặt tên tệp: Nếu như với, HĐH MS DOS: Phần tên: không thật, 8 kí tự.Tên tệp không chứa

Tệp, còn được gọi là tập tin, là một tập hợp những, thông tin ghi trên bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài, tạo thành một đơn vị chức năng công dụng chức năng, tàng trữ, do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy vấn,.

Trong hệ điều hành, những, tệp được chỉ ra bằng tên. Tên tệp do người tiêu dùng, đặt theo qui định riêng của hệ điều hành. Chẳng hạn,

Nếu như với, hệ điều hành MS – DOS (Microsoft Disk Operating System – là một hệ điều hành của hãng sản xuất chế tạo sản xuất, Microsoft):

https://www.youtube.com/watch?v=airVl5OvUJQ

(*10*)

PAS; C:PASCALBGIDEMO.PAS. 2. Hệ thống quản lí tệp. – Chức năng: + Là một trong những phần tử của hệ điều PAS · Chỉ dẫn HS cách khẳng định chắc chắn chắc như đinh, 1 tệp hoặc thư mục. (Minh hoạ bằng việc khẳng định chắc chắn chắc như đinh, 1 đối tượng nào đó, VD địa điểm, của HS) H. Hãy xác khẳng định chắc chắn chắc như đinh, trí của tệp BT1.PAS Người sáng tác: Lường Văn Hà – Trường THPT Chà Cang, T.Điện Biên. Tin học 10: Bài 11: Tệp và quản lí tệp. TẢI VỀ. Tags: ,. Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0

• Tên tệp thường gồm phần tên và phần lan tỏa rộng rãi ra, hai phần này được phân làn, bởi dấu chấm (.);

• Phần tên không thật, 8 kí tự, phần lan tỏa rộng rãi ra có tác dụng có hoặc không, nếu có thì không được quá 3 kí tự. Tên tệp không được chứa dấu cách; …

Trong những, hệ điều hành Windows của hãng sản xuất chế tạo sản xuất, Microsoft:

Những những các bạn sẽ, tổ chức sắp đặt, những, quyển sách này ra làm sao, để dễ quản trị,? … Giao an tin hoc 11 – Tuan 11 – Bai 16 Vi du lam viec voi tep – v02 – vtq ngocGiáo án Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lí tệp – Tiết 23 & 24: § 11. TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP(T1, 2) I. Khẳng định mục tiêu: 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy• Tên tệp không thật, 255 kí tự, thường gồm hai phần: phần tên (Name) và phần lan tỏa rộng rãi ra (nói một cách khác, là phần đuôi – Extention) và được phân làn, nhau bằng dấu chấm (.);

• Phần lan tỏa rộng rãi ra của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành dùng để làm phân loại tệp;

• Tên tệp không được chứa một trong những, kí tự sau: / : * ? ” |.

 Ví dụ về tên tệp trong hệ điều hành MS-DOS và Windows:

Câu 7 : Nếu như với, hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong những, tên tệp tại đây, là hợp lệ? A. Bia giao an.doc. B. onthi?nghiep.doc. C. bai8:pas. D 1. TINHOC 

Tệp và thư mục a. Tệp và tên tệp Tệp, nói một cách khác, là tập tin, là một tập hợp những, thông tin ghi trên bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài, tạo thành một đơn vị chức năng công dụng chức năng, tàng trữ, do hệ điều 2. ABCD 

Mỗi tệp có 1 tên để truy vấn,. b. Quy tắc đặt tên tệp: * Hệ điều hành Windows: – Hãy quan sát và cho biết thêm thêm thêm, thư viện trường học quản trị, sách ra làm sao,? sách tự nhiên Khối 10 Khối 11 Khối 12 sách hội đồng Tin học Dại số Vật Trong những, hệ điều hành Windows của hãng sản xuất chế tạo sản xuất, Microsoft: Tên tệp không thật, 255 kí tự, thường gồm hai phần: phần tên (Name) và phần lan tỏa rộng rãi ra (nói một cách khác, là phần đuôi Hệ thống quản trị, file là thành phần của HĐH, có trách nhiệm, tổ chức thông tin trên bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài, đáp ứng nhu cầu, những, phương tiện đi lại đi lại đi lại,, dịch vụ để người tiêu dùng, dễ dàng và đơn giản và đơn giản và giản dị và đơn giản và giản dị và giản dị và đơn giản, đọc,

GV: Kết luận,. GV: Em hãy quan sát những, tên tệp từ 1 tới, 6 ở bên và cho biết thêm thêm thêm, tên nào lầ tên hợp lệ trong Windows và tên nào lầ tên hợp lệ trong MS DOS. HS: Quan 3. BAITAP1.PAS 

4. HOSO.DOC 

5. AB.CDEF

6. My Computer

Những, tên tệp 1 tới, 4 là hợp lệ trong MS-DOS và Windows, những, tên còn sót lại, chỉ hợp lệ trong Windows.

Chú ý: – Trong hệ điều hành MS-DOS và Windows, tên tệp không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ, những, tên tệp HOSO.DOC và HoSo.Doc là tương tự như như, nhau.

– Một số trong những trong các trong những, phần lan tỏa rộng rãi ra thường được sử dụng làm thể hiện, phân biệt những, tệp mang một đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa riêng nào đó, ví dụ:

DOC – Tệp văn bản do hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word tạo ra.

XLS – Tệp tài liệu, do bảng tính Excel tạo ra.

PAS – Tệp chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ Pascal;

JPG – Tệp tài liệu, hình ảnh,;

MP3 – Tệp chứa âm thanh;

EXE – Tệp tin chương trình;

HTML – Tệp siêu văn bản.

Hệ điều hành MS – DOS và Windows được chấp nhận, sử dụng những, kí hiệu đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng, để triển khai, kí hiệu gộp như dấu * (thay thế cho một tổ, kí tự trong tên tệp kể từ vị trí đặt, của dấu *) và dấu chấm hỏi (?) (thay thế cho một kí tự tuỳ ý trong tên tệp). Ví dụ, khi viết:

^PAS : chỉ tất cả những, tệp mang tên, bất kỳ và phần lan tỏa rộng rãi ra PAS.

*;* : Chỉ tất cả những, tệp

A*.DOC : chỉ tất cả những, tệp có đuôi DOC và khởi đầu, bằng kí tự A

TA??.EXE: chỉ tất cả những, tệp có phần lan tỏa rộng rãi ra EXE mà phần chính dài 4 kí tự, trong số đó, có 2 kí tự đầu là TA.

– Dung lượng tàng trữ, trong tệp được gọi là kichs thước tệp và được xem, theo đơn vị chức năng công dụng chức năng, byte. Ngoài tên tệp, kích thước, hệ điều hành còn quản trị, thêm những, thông số kỹ thuật, khác về tệp như ngày tháng và giờ phút tạo ra tệp hay thời điểm của lần điều chỉnh sau cùng,.

b) Thư mục và đường dẫn

Nếu hàng loạt toàn bộ tất cả chúng ta, lưu quá nhiều tệp trên đĩa theo lối tuyến tính thì hệ điều hành và người tiêu dùng, sẽ mất rất nhiều lần lần lần, thời hạn, để tìm kiếm một tệp trên đĩa, việc xử lí có khả năng sẽ bị nan giải, và chậm. Thế cho nên,, hệ điều hành làm việc trên những, tệp được sắp xếp, theo một kết cấu, phân cấp (kết cấu, cây). Việc update, một tệp cho trước nào đấy sẽ, phụ thuộc ngặt nghèo, vào việc khẳng định chắc chắn chắc như đinh, đúng phương pháp dán, vị trí đặt, của chính bản thân mình nó trong một thư mục tổng thể. Thế cho nên, ta đặt ra những, khái niệm:

i) Thư mục

Thư mục là một bảng chuyên mục, những, thư mục, những, tệp trên đĩa.

Thư mục gốc là thư mục tự động hóa hóa hóa, tạo ra khi thực hiện, khởi tạo đĩa đó. Trong mỗi thư mục, có tác dụng tạo,những, thư mục khác, chúng được gọi là thư mục con. Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ. Do vậy, mỗi thư mục có tác dụng chứa tệp và thư mục con.

Mọi thư mục phải mang tên,, ngoại trừ thư mục gốc. Tên thư mục thường đặt theo quy cách đặt phần tên của tên tệp.

Xem thêm: Tải Game 5 Anh Em Siêu Nhân, Thần Kiếm Miễn Phí Hay Nhất 2019

Ví dụ, KHOI 10, KHOI 11, KHOI 12 là tên những, thư mục.

Chú ý – Không có những, thư mục con cùng cấp trùng tên nhau (ví dụ điển hình nổi bật điển hình nổi bật,, những, thư mục: KHOI 10, KHOI 11, KHOI 12 là cùng cấp).

Thư mục con có tác dụng trùng tên với thư mục mẹ của chính bản thân mình nó.

Hai tệp tin chứa trong một thư mục thì không còn, tên trùng nhau, nhưng khác thư mục thì có tác dụng.

Một tệp tin phải chứa trong một thư mục nhưng không chứa đồng thời trong hai thư mục con cùng cấp.

Ta có sơ đồ dạng cây những, tệp và thư mục phân loại, trên một ổ đĩa nào đó,, trong số đó, những, thư mục được đóng khung: 

ii) Đường dẫn .

Để chỉ rõ đúng phương pháp dán, vị trí đặt, một tệp nào đó,, người ta chỉ rõ đường dẫn tới, tệp đó. Đường dần đã gồm,:

Trong đó: – Tên đĩa chỉ ổ đĩa, chứa đĩa có tệp cần tìm, nó được phân làn, với đường dẫn bởi dấu hai chấm (:) và đi liền với thư mục gốc. Nếu tệp nằm trên đĩa của ổ hiện thời thì không cần phải có, tên ổ đĩa.

– Thư mục n là thư mục trực tiếp chứa tệp cần tìm.

Thế cho nên, muốn chỉ định một tệp nào đó,, ta chi cần ghép tệp đó với tên đường dẫn. Một đường dẫn có cả tên ổ đĩa được gọi là đường dẫn khá khá khá đầy đủ, của tệp.

Ví dụ, C:TRUONG THPT TO HIEUKHOI 1010A

2. Hệ thống quản lí tệp

– Hệ thống quản lí tệp là có trách nhiệm, tổ chức thông tin trên bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài, đáp ứng nhu cầu, những, dịch vụ để người tiêu dùng, có tác dụng dễ dàng và đơn giản và đơn giản và giản dị và đơn giản và giản dị và giản dị và đơn giản, tiến hành, việc đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài và đảm bảo an toàn, cho những, chương trình đang hoạt động vui chơi giải trí, trong hệ thống có tác dụng đồng thời truy vấn, tới những, tệp.

– Một số trong những trong các trong những, đặc điểm của hệ thống quản lí tệp:

• Đảm bảo an toàn, vận tốc, truy vấn, thông tin cao, làm cho năng suất, chung của hệ thống không biến thành, phụ thuộc nhiều vào vận tốc, của thiết bị ngoại vi;

• Chủ quyền giữa thông tin và phương tiện đi lại đi lại đi lại, mang thông tin;

• Chủ quyền giữa phương thức, tàng trữ, và phương thức, xử lí;

• Sử dụng bộ nhớ lưu trữ tàng trữ lưu trữ, ngoài một cách chức năng;

• Tổ chức bảo đảm an toàn, thông tin giúp hạn chế ánh hưởng của không ít, lỗi kĩ thuật hoặc chương trình.

– Hệ quản lí tệp được chấp nhận, người tiêu dùng, tiến hành, một số trong những trong các trong những, phép xử lí như: tạo thư mục, thay tên,, xoá, sao chép, hoạt động và hoạt động và vận động và di chuyển, tệp/thư mục, xem nội dung thư mục, tìm kiếm tệp/thư mục…

– Hệ thống được chấp nhận, kết nối, chương trình xử lí với từng loại tệp (phân loại theo phần lan tỏa rộng rãi ra) hỗ trợ cho, việc truy vấn, nội dung tệp, xem, điều chỉnh, in… được thuận tiện.

Xem thêm: Eps Là Gì – Chỉ Số Cách Tính Chỉ Số Eps Chuẩn

Ví dụ, trong hệ điểu hành Windows, người tiêu dùng, chỉ cần kích đúp chuột lên biểu tương hoặc tên tệp, hệ thống sẽ tự động hóa hóa hóa, mở chương trình tương xứng, đã kết nối,, còn khi kích đúp chuột lên một tệp có phần lan tỏa rộng rãi ra là .DOC thì Windows sẽ khởi động Microsoft Word để triển khai, việc với nó.

Leave a Reply