Thắc mắc uống tinh bột nghệ có bị nóng và nổi mụn không?