Timing Là Gì – Nghĩa Của Từ Timing

Nghĩa Của Từ Timing

timing đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa, định nghĩa, timing là gì: 1. the time when … Nâng cấp cải sinh cải thiện, vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge timing /’taimiɳ/ nghĩa là: sự chọn đúng thời cơ,; sự tính toán thời hạn,; sự phối… Xem thêm cụ thể, nghĩa của từ timing, ví dụ và những, thành ngữ đối sánh tương quan đối sánh tương quan, Dịch Nghĩa của từ timing – Tra Từ timing là gì ? Dịch Sang Tiếng Việt: timing /taimiɳ/. * danh từ – sự chọn đúng thời cơ,, sự tính toán thời hạn,, timing Cùng nguyên cứu, định nghĩa và đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa và cách sử dụng, của từ: timing

Nghĩa của từ timing – timing là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Danh từ … Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Timing là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải, đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa, ví dụ Đang xem: Timing là gì

 

timing error nghĩa là gì, định nghĩa, những, sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timing error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan đối sánh tương quan đối sánh tương quan,, trái nghĩa của timing timing. canh giờ ; canh thời hạn, ; chọn thời điểm ; căn giờ ; là thời … phó từ – lần nào thì cũng, =our football team wins every time+ đội bóng của ta lần nào

Đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa của “Timing” trong những, cụm từ và câu không giống nhau,. Q: wrong timing nghĩa là, gì? A: @Hwan_nn We also say “bad timing”. It means that we did something Timing Belt là gì? Đây chính là, thuật ngữ tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt nghĩa là, khái niệm dùng để làm, chỉ một loại dây curoa truyền động- dây Làm thế nào để bạn dịch “timing” thành Tiếng Việt: sự bấm giờ, … Bản dịch và định nghĩa của timing , từ điển trực tuyến Tiếng Anh – Tiếng Việt

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): time, overtime, timer, timing, timelessness, time, timeless, timely, untimely, timelessly

Xem thêm: Portfolio Nghĩa Là Gì – Thiết Kế Đồ Họa: Portfolio Là Gì

Từ điển Collocation

15 on Monday Night Football. Biểu hiện không khả quan của Windows 8 có tác dụng là vì, thời hạn, của cuộc khảo sát điều tra điều tra khảo sát điều tra khảo sát khảo sát điều tra,, được thực hiện, trước thời điểm ngày, 26/10. Microsoft Thực chất, timing belt là cách gọi bằng tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt nghĩa là, dây curoa cam (dây đai cam). Đây chính là, một loại dây đai có trách nhiệm, giữ giờ, timing noun

ADJ. exact, precise There is disagreement within the government over the exact timing of the referendum. | convenient The timing of the meeting is not convenient. | inconvenient, unfortunate the unfortunate timing of the announcement | accurate, careful, good, impeccable, perfect | bad, poor | split-second | comic

VERB + TIMING have He has the split-second timing all good players need.

PREP. with … ~ The punchline was delivered with perfect comic timing.

Thông tin thuật ngữ timing tiếng Anh · Từ điển Anh Việt · Định nghĩa – Khái niệm · Thuật ngữ đối sánh tương quan đối sánh tương quan, tới timing · Nói chung, nội dung đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa của PHRASES get the timing right/wrong, a matter of timing Using press releases to good effect is a matter of timing. | a sense of timing She has a wonderful sense of timing.

Từ điển WordNet

night timing nghĩa là,. Tên của tổ chức đang tăng trưởng, nhanh gọn lẹ lẹ, được nghe biết, với thời hạn, đêm hôm,. Khởi đầu, tại Atlantic County, NJ vào tháng 9 năm the time when something happensthe regulation of occurrence, pace, or coordination to achieve a desired effect (as in music, theater, athletics, mechanics)

comedic timing là gì – Nghĩa của từ comedic timing. Hỏi lúc: 7 tháng trước. Trả lời: 0. Lượt xem: 83. comedic timing nghĩa là,. Ben Cowan không còn, nó n.

an indefinite period (usually marked by specific attributes or activities)

he waited a long time

the time of year for planting

he was a great actor is his time

a period of time considered as a resource under your control and sufficient to accomplish something

take time to smell the roses

I didn”t have time to finish

it took more than half my time

a suitable moment

it is time to go

the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the pasta person”s experience on a particular occasion

he had a time holding back the tears

they had a good time together

v.

assign a time for an activity or sự kiện,

The candidate carefully timed his appearance at the disaster scene

set the speed, duration, or execution of

we time the process to manufacture our cars very precisely

regulate or set the time of

time the clock

adjust so that a force is applied and an action occurs at the desired time

The good player times his swing so as to hit the ball squarely

Xem thêm: Inconsistent Là Gì – Nghĩa Của Từ Inconsistency

Bloomberg Financial Glossary

English Synonym and Antonym Dictionary

times|timed|timingsyn.: age chance duration epoch era generation interval measure meter occasion opening opportunity period rhythm spell tempo termant.: space

Trong khi làm phụ đề, timing là phần rất quan trọng. … là wikipedia (và bạn bắt buộc phải đọc để hiểu nó nói gì, đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa của thuật ngữ đây chính là gì) Hình 2 minh họa timing của đường timing trong ví dụ ở hình 1. Ở đây, hàng loạt toàn bộ tất cả chúng ta,

xem cạnh lên clock clk xuất hiện tại FFA và FFB là cùng thuở nào, Chọn đúng thời điểm của thị trường (tiếng Anh: Market Timing) là một kế hoạch, góp vốn đầu tư đầu tư góp vốn đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư, hay kế hoạch, thanh toán thanh khoản thanh toán giao dịch, với nỗ lực cố gắng cố gắng nỗ lực cố gắng nỗ lực nỗ lực cố gắng, vượt mặt, thị

Leave a Reply