Trẻ sơ sinh không đi ngoài trong gần 1 tuần – Mẹ không biết phải làm sao?