Triglyceride là gì? Chỉ số triglyceride cao có nguy hiểm hay không?