Ung thư đại tràng sống được bao lâu? Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư đại tràng