Ung thư tuyến giáp sống được bao lâu? Ung thư tuyến giáp có tái phát không?