Uống glucosamine trong bao lâu? Uống glucosamine như thế nào cho đúng cách?