Ủy nhiệm chi là gì? Uỷ nhiệm chi có mấy liên? Nội dung có trên ủy nhiệm chi

Ủy nhiệm chi là một trong các hình thức thanh toán chủ yếu của hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Vậy ủy nhiệm chi là gì? Hôm nay sẽ chia sẻ kiến thức tài chính bổ ích này tới bạn nhé!!!

Ủy nhiệm chi là gì?

Ủy nhiệm chi hay còn gọi là lệnh chi, là lệnh chi trên chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng phục vụ mình, trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình, để trả cho người thụ hưởng có tên trên ủy nhiệm chi. Ủy nhiệm chi phải do khách hàng ký lập và chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền từ tài khoản khách hàng chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng. Ngân hàng không có quyền tự động trích tài khoản của khách hàng để chi trả, trừ khi đã có thỏa thuận trước bằng văn bản.

Ủy
Ủy nhiệm chi là gì?

Ủy nhiệm chi không có nghĩa là ủy nhiệm cho ngân hàng chi hộ, mà đây chỉ là hình thức trích hộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng để chuyển trả. Ủy nhiệm chi thường áp dụng trong việc thanh toán tiền hàng, dịch vụ, nộp thuế hoặc chuyển tiền giữa các chủ thể sử dụng dịch vụ thanh toán ngân hàng hoặc giữa các ngân hàng cùng hay khác hệ thống trong cả nước.

Uỷ nhiệm chi có mấy liên? Nội dung có trên ủy nhiệm chi

Thông thường ủy nhiệm chi sẽ có hai liên, bao gồm: Một liên cho ngân hàng thương mại giữ lại, lên thứ hai sau khi ngân hàng xác nhận sẽ đóng dấu và trả lại cho khách hàng để kế toán doanh nghiệp căn cứ làm hạch toán.
Một ủy nhiệm chi hợp để bao gồm các yếu tố sau:

  • Có chữ lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi, số seri
  • Họ tên, địa chỉ và số hiệu tài khoản người trả tiền
  • Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người trả tiền
  • Họ tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản người thụ hưởng
  • Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ hưởng
  • Số tiền thanh toán bằng chữ và bằng số
  • Nơi, ngày tháng năm lập ủy nhiệm chi
  • Chữ ký của chủ tài khoản hoặc chữ ký của người được chủ tài khoản ủy quyền
  • Có yếu tố khác có liên quan do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định, theo đúng pháp luật.

Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi

Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi tiết bao gồm 3 bước:
Người trả tiền làm thủ tục ủy nhiệm chi qua ngân hàng khi có nhu cầu chi trả, ủy nhiệm chi phải ghi đầy đủ thông tin, theo đúng mẫu mà pháp luật quy định, mới được coi là hợp lệ.

Ủy
Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi

Ngân hàng phục vụ phải trả tiền sẽ làm thủ tục trích tiền trên tài khoản người chi trả khi nhận được ủy nhiệm chi và tiến hành chuyển tiền thanh toán với ngân hàng phục vụ người thụ hưởng.
Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng sẽ làm thủ tục thanh toán đối với người thụ hưởng. Lúc này giao dịch ủy nhiệm chi đã hoàn tất.
Trong hình thức thanh toán ủy nhiệm chi, bên trả tiền phải ghi đầy đủ và chính xác các yếu tố khớp đúng với nội dung giữa các liên tục nhiệm chi và ký tên đóng dấu. Khi nhận được ủy nhiệm chi, trong một ngày làm việc,ngân hàng phục vụ người trả tiền phải hoàn tất lệnh chi hoặc từ chối thực hiện nếu tài khoản khách hàng không đủ tiền, hoặc lệnh chi không hợp lệ.

Ưu điểm và nhược điểm của phương thức thanh toán ủy nhiệm chi

Ưu điểm

Ủy
Ưu điểm và nhược điểm của phương thức thanh toán ủy nhiệm chi

Phương thức thanh toán bằng ủy nhiệm chi thường diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Người thụ hưởng không còn phụ thuộc quá nhiều vào thời gian chi trả của người trả tiền. Bên trả tiền có thể ủy thác hoàn toàn cho ngân hàng giao dịch thanh toán trực tiếp với người thụ hưởng. Quá trình thanh toán này diễn ra tuyệt đối an toàn, ít khi có sơ sót xảy.

Nhược điểm

Trong trường hợp tài khoản người trả tiền không đủ số dư, điều này sẽ gây chậm trễ trong quá trình thanh toán cho bên thụ hưởng. Lúc này ngân hàng có thể từ chối thực hiện thanh toán và sẽ thực hiện thanh toán lại khi bên trả tiền bổ sung tiền vào tài khoản.
Người trả tiền phải trả một khoản phí cho bên ngân hàng thương mại trong được thực hiện ủy nhiệm chi.
Uỷ niệm chi là dịch vụ thanh toán qua ngân hàng thương mại rất tiện lợi và được nhiều khách hàng sử dụng. Hi vọng bài viết này đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích về hình thức ủy nhiệm chi song song với các dịch vụ khác như séc , ủy nhiệm thu,… Hãy like và share bài viết này nếu bạn thấy hay nhé!!!
Xem thêm: Nợ công là gì? Một số giải pháp kiểm soát nợ công tại Việt Nam