Xeton Là Gì – Tính Chất Hóa Học Của Andehit

Xeton Là Gì

Tính chất hóa học của Andehit – Xeton, công thức cấu trúc và Andehit và Xeton đều là các hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm chức, nếu như với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- liên Anđehit – Xeton: Tính chất vật lý, Tính chất hóa học của Anđehit … nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ những em biết anđehit là gì? xeton là gì Dung dịch bão hòa của anđehit fomic ( nồng độ 37-40%) có cách gọi khác là fomalin. III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC. 1. Phản ứng cộng hiđro. Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và

nội dung về Anđehit và Xeton cũng giống như những nổi trội hóa học, vật lí, … + Anđehit là HCHC mà phân tử có nhóm – CHO kết nối với gốc Andehit và Xeton đều là các hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm chức, nếu như với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- kết nối trực tiếp với 2 gốc hidro cacbon.

Axeton là chất lỏng, dễ bay hơi, tan vô hạn nội địa và là dung môi hòa tan rất nhiều lần chất hữu cơ. III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC. 1. Phản ứng cộng hiđro. Khi có Đang xem: Xeton là gì

Vậy Andehit và Xeton có công thức cấu trúc chi tiết ra làm sao, nổi trội hóa học của andehit và xeton có gì khác với những hidrocacbon khác. Chúng đươc phần mềm vào ngành nghề gì và cách điều chế Andehit – Xeton ra làm sao? tất cả chúng ta hãy cùng nguyên cứu cụ thể qua bài viết sau đây.

Tính chất của Xeton: Tính chất hóa học, vật lí, Điều chế, Ứng – Axeton là chất lỏng, những xeton khác là chất rắn, thường có mừi hương. – Axeton tan vô hạn nội địa, những xeton khác có độ tan giảm dần khi mạch cacbon tăng. –

A. ANDEHIT

I. Andehit – Định nghĩa, phân chia và danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O kết nối với gốc hiđrocacbon, với H hoặc cùng với nhau.

Tính chất của Anđehit và xeton: Tính chất hóa học, vật lí, Điều – Axeton là chất lỏng, những xeton khác là chất rắn, thường có mừi hương. – Axeton tan vô hạn nội địa, những xeton khác có độ tan giảm dần khi mạch cacbon tăng. – Tính chất hóa học của xeton · Khác với andehit, xeton không còn phản quang tráng gương, không phản quang với Cu(OH)2 ở độ ẩm cao, không làm mất đi màu

– Công thức cấu trúc andehit: 

VD: Thành phần phân tử của không ít chất sau có nhóm nguyên tử … Xeton Ancol bậc 2. Anđehit, xeton là chất oxi hóa. Nhận xét gì về dòng sản phẩm tạo thành khBài 1 (trang 203 SGK Hóa 11): Thế nào là anđehit? … Là các vở gì? … Tính chất của Anđehit và xeton: Tính chất hóa học, vật lí, 7 Tính chất hóa học của Andehit- Xeton, công thức cấu trúc và Xeton có độ tan giảm dần khi mạch cacbon tăng. Ngoài ra, Xeton còn tồn tại độ ẩm sôi cao hơn nữa nếu với anđehit. Tính chất hóa học của Xeton. Phản

– Nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

Hidro xianua cộng vào nhóm cacbonnyl tạo thành dòng sản phẩm bền là xianohidrin. Liên kết đôi C = O ở fomandehit phản quang cộng nước, mặc dù vậy sản C6H5-CH=O benzandehit

b) Hãy viết phương trình hóa học của phản quang điều chế andehit fomic, andehit axetic và axeton trong công nghiệp lúc bấy giờ. c) Fomon, fomalin là gì, chúng được O=CH-CH=O andehit oxalic

– Công thức tổng quát của anđehit:

Viết những phương trình hóa học để chứng minh rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. Chỉ dẫn giải: Anđehit đóng vai trò là chất oxi hoá: CH3-CHO + • CxHyOz (x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): thường được sử dụng khi viết phản quang cháy.

Tính chất hoá học của anđehit, xeton, và axit cacboxylic. Trái cây có rất nhiều axit cacboxylic ANDEHIT – XETON Biết ra sao là anđehit, xeton. Biết những nổi trội • CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường được sử dụng khi viết phản quang xảy ra ở nhóm CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số kết nối p + số vòng): thường được sử dụng khi viết phản quang cộng H2, cộng Br2,…

2. Phân loại andehit

– Dựa theo cấu trúc của gốc hiđrocacbon, người ta phân loại anđehit và xeton thành ba loại: no, không no và thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O”> thuộc loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc loại anđehit không no,

C6H5-CH=O thuộc loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc loại xeton thơm,…

3. Danh pháp – Cách gọi tên andehit

a) Tên thay thế

– Tên thay thế = Tên hiđrocacbon tương xứng + al

b) Tên thường

– Tên thường = Anđehit + Tên axit tương xứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bằng “anđehit”)

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% gọi là: Fomalin hay fomon.

II. Tính chất vật lý, nổi trội hóa học, điều chế và phần mềm Andehit

1. Tính chất vật lý của andehit

– Chỉ có HCHO, CH3CHO là chất khí. Những anđehit còn sót lại đều là chất lỏng.

– Anđehit có độ ẩm sôi thấp hơn Ancol có trọng lượng phân tử tương đồng nhưng cao hơn nữa nếu với hidrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử.

2. Tính chất hóa học của andehit

a) Andehit kết quả với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

* Chú ý: Trong phản quang của anđehit với H2: Nếu gốc R có những kết nối pi thì H2 cộng vào cả những kết nối pi đó. Phản ứng với H2 chứng minh anđehit có tính oxi hóa.

b) Andehit kết quả với AgNO3/NH3 (gọi là phản quang tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– Phản ứng chứng tỏ anđehit có tính khử và được sử dụng để nhận biết anđehit.

– Riêng HCHO có phản quang:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng quát ở trên cần sử dụng với anđehit không còn nối ba nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bằng Ag.

– Những đặc biệt của phản quang tráng gương của anđehit:

+ Nếu nAg = 2nanđehit → anđehit thuộc loại đơn chức và không hẳn HCHO.

+ Nếu nAg = 4nanđehit → anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg > 2nhỗn hợp những anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó có HCHO.

+ Số nhóm CHO = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không còn HCHO).

– Một số trong những loại chất khác cũng có tác dụng nhập cuộc phản quang tráng gương gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của chính bản thân nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản quang chỉ tạo nên những chất vô cơ.

+ Những tạp chức có chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit có phản quang oxi hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trọn vẹn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– Nếu đốt cháy anđehit mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, đơn chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* Phản ứng oxi hóa không trọn vẹn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

– Nếu như với bài toán oxi hóa anđehit thành axit cần chú dự tính luật bảo toàn trọng lượng trong giai đoạn giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở độ ẩm cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được sử dụng để nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được tiến hành trong môi trường thiên nhiên kiềm nên chỉ có thể viết phản quang dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản quang này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– Nếu anđehit còn tồn tại kết nối pi ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra cùng theo đó phản quang cộng Br2 vào kết nối pi đó.

3. Điều chế andehit

a) Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

– Cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol không bền tương thích (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số trong những phản quang đặc biệt quan trọng

2CH3OH + O2 

*

2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

*

 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

*

 2CH3CHO

4. Nhận biết Anđehit

– Tạo kết tủa sáng hẳn với AgNO3/NH3.

– Tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 ở độ ẩm cao.

Xem thêm: bush là gì

– Làm mất đi màu dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO phản quang với dung dịch Brom có khí CO2 thoát ra).

5. Phần mềm của Andehit

– Fomandehit được sử dụng chủ đạo để chế tạo poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), sử dụng trong tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

– Dung dịch 37 – 40% của fomandehit nội địa gọi là fomon hay fomalin dùng để làm ngâm xác động thực vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng…

– Axetandehit được sử dụng chủ đạo để chế tạo axit axetic.

B. XETON

I. Xeton – định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

– Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm chức -C(=O)- kết nối trực tiếp với 2 nguyên tử C.

– Công thức cấu trúc của xeton: 

*

– Công thức tổng quát của xeton đơn chức có dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp – cách gọi tên xeton

a) Tên thay thế

 – Tên thay thế = Tên hidrocacbon + số chỉ vị trí đặt C trong Group CO + on

b) Tên gốc – chức

 – Tên gốc chức = Tên gốc R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính chất hóa học, phần mềm và điều chế Xeton

1. Tính chất hóa học của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2  R1-CHOH-R2

*

 + H2  

– Xeton không còn phản quang tráng gương, không phản quang với Cu(OH)2 ở độ ẩm cao, không làm mất đi màu dung dịch Brom như anđehit.

b) Phản ứng thế ở gốc hidrocacbon vị trí đặt cạnh bên nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

– Cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO  RCOR’ + Cu + H2O

 + CuO  CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

– Điều chế gián tiếp qua ancol không bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

– Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để chế tạo axeton.

3. Phần mềm của Xeton

– Axeton được sử dụng làm dung môi trong chế tạo nhiều hóa chất.

– Axeton còn là chất đầu để tổng hợp nhiều chất hữu cơ quan trọng khác.

C. Bài tập Andehit – Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu trúc của không ít anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

* Giải thuật bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

– Trong Công thức phân tử C4H8O phải có nhóm chức andehit -CH=O, nhóm chức này kết nối trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

– CTCT của anđehit có công thức phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc

*

 : 2 – metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng những phương trình hóa hoc:

 Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* Giải thuật bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

– Phương trình hóa học của dãy chuyển hóa:

 CH4 + Cl2 

*

 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH  CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO  HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2

*

 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, tiếp sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và lắc đều cho đến lúc có mặt kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía bên trên, cảm thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

* Giải thuật Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

– Khi bé dại dung dịch CuSO4 vào thì có kết tủa xanh có mặt:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

– Khi đun nóng phần bên trên ống nghiệm trên đám lửa đèn cồn thì có kết tủa đỏ gạch có mặt:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic kết quả với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) sở hữu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã sử dụng.

* Giải thuật Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

– Phương trình phản quang

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

– Theo bài ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

– Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 

% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở kết quả với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) sở hữu được 32,4 gam bạc kết tủa. Khẳng định công thức phân tử, viết công thức cấu trúc và gọi tên những anđehit.

*Giải thuật bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

– Gọi công thức chung của anđehit là: (n≥0) 

  + 2AgNO3 + 3NH3 →

 + 2Ag + 2NH4NO3

– Theo bài ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

– Theo PTPƯ, ta có: 

⇒ Khối lượng bình quân của andehit: 

 (vậy n=1 và n = 2)

⇒ 2 anđehit kế tiếp nhau là : CH3CHO (etanal) và C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không trọn vẹn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic sở hữu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một trong những lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 tới khi phản quang trọn vẹn cảm thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của không ít phản quang xảy ra.

b. Tính năng suất của giai đoạn oxi hóa etilen.

* Giải thuật bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

– Phương trình phản quang:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

– Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

– Theo bài ra, ta có: 

– Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (trong X) = nX – nCH3CHO = 0,1 – 0,075 = 0,025 (mol).

% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm trọng lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn sót lại là O. tỉ số hơi của X nếu với oxi bằng 2,25

a. Tìm công thức phân tử của X

b. X không kết quả với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi kết quả với hidro sinh ra X1. X1 kết quả được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu trúc va gọi tên của hợp chất X?

* Giải thuật bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài ra, ta có: %O = 100% – %C – %H = 100% – 66,67% – 11,11% = 22,22%

– Mặt còn lại: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

Xem thêm: Hình thức chào hàng cạnh tranh và đối đầu là gì ? quy trình tiến độ chào hàng cạnh tranh và đối đầu

– Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

– Ta có tỉ số: 

⇒ Công thức đơn giản và giản dị nhất của X là C4H8O

– Gọi công thức phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ Công thức phân tử của X là C4H8O

b) X không kết quả được với dung dịch AgNO3 trong NH3, khi kết quả với hiđro sinh ra X1, X1 kết quả natri giải phóng hiđro ⇒ X là xeton

– CTCT và tên thường gọi của X là:

 : Etyl metyl xeton

Hy vọng với bài viết về nổi trội hóa học, công thức cấu trúc của Andehit, Xeton và bài tập áp dụng ở trên cứu những em làm rõ về andehit – xeton cách điều chế và phần mềm những hợp chất này. Mọi khúc mắc và góp ý những em vui mắt để lại phản hồi dưới bài viết để acggrp.vn chứng nhận và trợ giúp, chúc những em học hành tốt nhất!

Keton (tiếng Pháp: Cétone; thường được phiên âm là xeton) là một hợp chất hữu cơ, trong số đó nhóm carbonyl C=O liên … Công thức cấu trúc tổng quát của keton Andehit, Xeton, Axit cacboxylic: Bài tập rèn luyện nổi trội hóa học sinh hiểu: Tính chất hoá học của anđehit và xeton … của không ít hợp chất trên? Gv:1, 2 gọi là anđehit 3, 4 gọi là xeton Vậy anđehit là gì ? xeton là gì

Dung dịch bão hòa của anđehit fomic ( nồng độ 37-40%) có cách gọi khác là fomalin. III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC. 1. Phản ứng cộng hiđro. Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và …


Định nghĩa: Anđehit là HCHC

mà phân tử có nhóm fomyl (-CHO) kết nối với gốc hidrocacbon hoặc … Tính chất hóa học: (Giảng- nghiên cứu và phân tích tại lớp học) III.
Tính chất vật lí. HCHO, CH3CHO là chất khí, tan tốt nhất nội địa, có độ ẩm sôi thấp. Những …
Phản ứng với H2 chứng minh anđehit có tính oxi hóa. b) Andehit kết quả với AgNO3/NH3 (gọi là phản quang tráng bạc). R(CHO) …
Bài 44: Anđehit – Xeton, môn Hóa học, lớp 11. … Anđehit là các hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O kết nối trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc …
Tên bình thường của axit bỏ ic + andehit. … Tính chất hóa học : III.1- Phản ứng cộng ái nhân … Tác nhân ái nhân ( tác nhân thân hạch, nucleophile ): là

Leave a Reply